Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

HELP! Man trapped in a human body!


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Гъз за газ...

SubjectAuthor
* Гъз за газ...Tala Sym
+* Re: Гъз за газ...Dimitar Gueorguiev
|`- Re: Гъз за газ...chorbalan
+- Re: Гъз за газ...chorbalan
+- Re: Гъз за газ...Nick
`- Re: Гъз за газ...Радостина

1
Subject: Гъз за газ...
From: Tala Sym
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 27 Apr 2022 09:00 UTC
X-Received: by 2002:ac8:5742:0:b0:2f3:8678:2c1 with SMTP id 2-20020ac85742000000b002f3867802c1mr67095qtx.465.1651050050741;
Wed, 27 Apr 2022 02:00:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:c0c1:b0:e6:8304:6527 with SMTP id
e1-20020a056870c0c100b000e683046527mr11803590oad.232.1651050050457; Wed, 27
Apr 2022 02:00:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 27 Apr 2022 02:00:50 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=24.19.191.17; posting-account=8_7WowoAAAA0781Cd5tdd8O0o2kanVU9
NNTP-Posting-Host: 24.19.191.17
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
Subject: Гъз за газ...
From: talasym...@gmail.com (Tala Sym)
Injection-Date: Wed, 27 Apr 2022 09:00:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 12
View all headers
... явно не работи :)

БГ правителството, с другарката по икономика - Нинова, от 24 февруари насам, се чуди, как хем да е член на НАТО и ЕС, хем да не разсърди Путин.

Сега, хем БГ не подкрепи Украйна с оръжия, хем ѝ спряха газта! :)
Т.е. нито успя да се свали на Вова, нито успя да се покаже като надежден член на съюзите, в които членува.

Имаше един виц, 'дет българина хем ял сол, хем го били, и накрая па го-е***и. :)


Subject: Re: Гъз за газ...
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 27 Apr 2022 10:50 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:620a:244b:b0:69f:5870:424a with SMTP id h11-20020a05620a244b00b0069f5870424amr8540798qkn.500.1651056632704;
Wed, 27 Apr 2022 03:50:32 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:c0c1:b0:e6:8304:6527 with SMTP id
e1-20020a056870c0c100b000e683046527mr11945962oad.232.1651056632363; Wed, 27
Apr 2022 03:50:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 27 Apr 2022 03:50:32 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:58f3:fd68:6fb0:3803;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:58f3:fd68:6fb0:3803
References: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <0730dc30-a708-4da8-82b9-2ab12d50dd42n@googlegroups.com>
Subject: Re: Гъз за газ...
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Wed, 27 Apr 2022 10:50:32 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 15
View all headers
On Wednesday, April 27, 2022 at 5:00:51 AM UTC-4, Tala Sym wrote:
... явно не работи :)
БГ правителството, с другарката по икономика - Нинова, от 24 февруари насам, се чуди, как хем да е член на НАТО и ЕС, хем да не разсърди Путин.
Сега, хем БГ не подкрепи Украйна с оръжия, хем ѝ спряха газта! :)
Т.е. нито успя да се свали на Вова, нито успя да се покаже като надежден член на съюзите, в които членува.
Имаше един виц, 'дет българина хем ял сол, хем го били, и накрая па го-е***и. :)
еми седим на два стола, това беше очаквано..

Subject: Re: Гъз за газ...
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 27 Apr 2022 16:01 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Гъз за газ...
Date: Wed, 27 Apr 2022 16:01:33 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4bpct$iai$1@gioia.aioe.org>
References: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="18770"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 27 Apr 2022 02:00:50 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:


Т.е. нито успя да се свали на Вова, нито успя да се покаже
като надежден член на съюзите, в които членува.

То па тези съюзи са едни надеждни - да си припомним какво стана
с американските визи, за които ужким щяха солидарно да наложат
визи за американците: "съжаляваме, ама няма да си разваляме
хатъра заради незначителните вас".

Имаше един виц, 'дет българина хем ял сол, хем го били,
и накрая па го-е***и.

В нов вариант - последното го зарадвало, поже бил педал.Subject: Re: Гъз за газ...
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 27 Apr 2022 16:03 UTC
References: 1 2
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Гъз за газ...
Date: Wed, 27 Apr 2022 16:03:19 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4bpg7$iai$2@gioia.aioe.org>
References: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
<0730dc30-a708-4da8-82b9-2ab12d50dd42n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="18770"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 27 Apr 2022 03:50:32 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

еми седим на два стола, това беше очаквано..

Каквото и на един.
Човек трябва един стол, но удобен и голям според гъза му.Subject: Re: Гъз за газ...
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 28 Apr 2022 07:15 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Гъз за газ...
Date: Thu, 28 Apr 2022 07:15:05 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4detp$8f9$2@gioia.aioe.org>
References: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="8681"; posting-host="A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 27 Apr 2022 02:00:50 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

... явно не работи :)
 
БГ правителството, с другарката по икономика - Нинова, от 24 февруари
насам, се чуди, как хем да е член на НАТО и ЕС, хем да не разсърди
Путин.

Сега, хем БГ не подкрепи Украйна с оръжия, хем ѝ спряха газта! :)
Т.е. нито успя да се свали на Вова, нито успя да се покаже като надежден
член на съюзите, в които членува.

пак араламбиш на едро.

между другото, каква е тази обсесия към другарката? несподелена любов към
кака ти корнелия?

Имаше един виц, 'дет българина хем ял сол, хем го били, и накрая па
го-е***и. :)

виж, за това няма да споря.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Гъз за газ...
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 20:31 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:622a:296:b0:2f3:6b72:89dc with SMTP id z22-20020a05622a029600b002f36b7289dcmr14680366qtw.670.1651177914714;
Thu, 28 Apr 2022 13:31:54 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:b401:b0:e9:9b18:667c with SMTP id
x1-20020a056870b40100b000e99b18667cmr3161929oap.169.1651177914395; Thu, 28
Apr 2022 13:31:54 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 13:31:54 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <a0eba34d-a459-44fb-af4d-e33511dfa252n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <3ace8187-6ad3-49d6-aa89-03dd3f1b5b8an@googlegroups.com>
Subject: Re: Гъз за газ...
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Thu, 28 Apr 2022 20:31:54 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 19
View all headers
On Wednesday, April 27, 2022 at 2:00:51 AM UTC-7, Tala Sym wrote:
... явно не работи :)
БГ правителството, с другарката по икономика - Нинова, от 24 февруари насам, се чуди, как хем да е член на НАТО и ЕС, хем да не разсърди Путин.
Сега, хем БГ не подкрепи Украйна с оръжия, хем ѝ спряха газта! :)
Т.е. нито успя да се свали на Вова, нито успя да се покаже като надежден член на съюзите, в които членува.
Имаше един виц, 'дет българина хем ял сол, хем го били, и накрая па го-е***и. :)

Киро е гъз, затова...
Днес блгодарил на Зеленски, че освободил моряците ни.
То бива дебелащина и наглост ама....
не обичам насилие, но на този няма да му спестя гьостерицата

1
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor