Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

Huh?


interests / soc.culture.bulgaria / Re: номерът на китайката ( грипният )

SubjectAuthor
* номерът на китайката (chorbalan
+* Re: номерът на китайкатаNick
|`- Re: номерът на китайката ( гриРадостина
+- Re: номерът на китайката ( гриРадостина
`- Re: номерът на китайката ( гриIvaylo Ivanov

1
Subject: номерът на китайката ( грипният )
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 27 Apr 2022 19:50 UTC
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: номерът на китайката (
грипният )
Date: Wed, 27 Apr 2022 19:50:41 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="30110"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
Yet the optimistic new restlessness can also be deceptive:
Hundreds across the United States are dying from COVID-19
daily, and thousands are reporting new infections.
“The U.S. public is done with the pandemic, even though
the virus is not done with us,"

 Вече познавам лично двама които лепнаха китайския грип при
пълна ваксинация ( 2 + booster )  и двамата си бяха болни
с температура, кашлица и т.н. за по няколко дена.
 Едната боледува за втори път - един път преди ваксините,
сега пак след пълната имунизация.

 И сега какво паднаха изискванията за маски и дистанциране
май до месец-два ще има ново оакване?
Subject: Re: номерът на китайката ( грипният )
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 28 Apr 2022 07:11 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: номерът на китайката
( грипният )
Date: Thu, 28 Apr 2022 07:11:41 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4denc$8f9$1@gioia.aioe.org>
References: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="8681"; posting-host="A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 27 Apr 2022 19:50:41 -0000 (UTC), chorbalan wrote:

Yet the optimistic new restlessness can also be deceptive:
Hundreds across the United States are dying from COVID-19 daily, and
thousands are reporting new infections.
“The U.S. public is done with the pandemic, even though the virus is not
done with us,"

Вече познавам лично двама, които лепнаха китайския грип при
пълна ваксинация ( 2 + booster ) и двамата си бяха болни с температура,
кашлица и т.н. за по няколко дена.

де да бяха само двама. в къщи го донесе човек с две ваксини. а в
семейството имаше и човек с пълна ваксинация, който също го изкара.

и нали забравяш, че и бустерната доза има срок на годност, което може да
обясни нарастването на заразените по западна европа.

а и за последният „масов“ щам на вируса се твърдеше, че за него няма
значение дали си ваксиниран или не.

Едната боледува за втори път - един път преди ваксините,
сега пак след пълната имунизация.

И сега какво паднаха изискванията за маски и дистанциране
май до месец-два ще има ново оакване?

май, май ще излезеш прав.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: номерът на китайката ( грипният )
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 20:25 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:ac8:584c:0:b0:2f1:fc23:a9a5 with SMTP id h12-20020ac8584c000000b002f1fc23a9a5mr24606360qth.61.1651177515462;
Thu, 28 Apr 2022 13:25:15 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a9d:5184:0:b0:605:ea2e:72cb with SMTP id
y4-20020a9d5184000000b00605ea2e72cbmr1467958otg.234.1651177515146; Thu, 28
Apr 2022 13:25:15 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 13:25:14 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ae082835-40f0-430a-9ab5-0fd0c935ab74n@googlegroups.com>
Subject: Re: номерът на китайката ( гри
пният )
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Thu, 28 Apr 2022 20:25:15 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 34
View all headers
On Wednesday, April 27, 2022 at 12:50:47 PM UTC-7, chorbalan wrote:
Yet the optimistic new restlessness can also be deceptive:
Hundreds across the United States are dying from COVID-19
daily, and thousands are reporting new infections.
“The U.S. public is done with the pandemic, even though
the virus is not done with us,"

Вече познавам лично двама които лепнаха китайския грип при
пълна ваксинация ( 2 + booster ) и двамата си бяха болни
с температура, кашлица и т.н. за по няколко дена.
Едната боледува за втори път - един път преди ваксините,
сега пак след пълната имунизация.

И сега какво паднаха изискванията за маски и дистанциране
май до месец-два ще има ново оакване?

Чорби,
ако си умно момче, досега да беше проумял това, което казвам от години (2-3)
няма никаква конспирация, както казват reality is stranger than fiction.
Аз съм неваксинирана, студентите ми кашлят в лицето, маска носех за по 10-15 мин в банка
или хранителен магазин и то преди година. Тази неделя щях да пукна,
ама от нещо съвсем друго, атака на вертигото, като ме залюля, всичко се върти,
като много гадна морска болест. Два дни не можах да стана от кревата, на третия
почнах да ходя като се държа за стените и проядох на четвъртия.
Така че....


Subject: Re: номерът на китайката ( грипният )
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 20:27 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a0c:c24e:0:b0:456:4217:8cb6 with SMTP id w14-20020a0cc24e000000b0045642178cb6mr13458744qvh.12.1651177667530;
Thu, 28 Apr 2022 13:27:47 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:144d:b0:325:a744:1581 with SMTP id
x13-20020a056808144d00b00325a7441581mr7839oiv.26.1651177665017; Thu, 28 Apr
2022 13:27:45 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 28 Apr 2022 13:27:44 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4denc$8f9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org> <t4denc$8f9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <00f3941b-27a6-4154-82d4-24558edde5b6n@googlegroups.com>
Subject: Re: номерът на китайката ( гри
пният )
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Thu, 28 Apr 2022 20:27:47 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 11
View all headers
On Thursday, April 28, 2022 at 12:11:42 AM UTC-7, Nick wrote:
On Wed, 27 Apr 2022 19:50:41 -0000 (UTC), chorbalan wrote:

И сега какво паднаха изискванията за маски и дистанциране
май до месец-два ще има ново оакване?
май, май ще излезеш прав.

Задължително.
След като разбраха колко наивници има по света :)))
генералната репетиция свърши.
Пустият Путин им обърка плановете,
ама пак ще почнат :-)))Subject: Re: номерът на китайката ( грипният )
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 14:29 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:622a:1207:b0:2f3:6f22:95ad with SMTP id y7-20020a05622a120700b002f36f2295admr7018369qtx.173.1651415395395;
Sun, 01 May 2022 07:29:55 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1704:b0:2f9:bb17:21f6 with SMTP id
bc4-20020a056808170400b002f9bb1721f6mr3599532oib.23.1651415395098; Sun, 01
May 2022 07:29:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 07:29:54 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4c6qh$tcu$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <b634d4d8-61c5-4274-9133-94b93f4d1f04n@googlegroups.com>
Subject: Re: номерът на китайката ( гри
пният )
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 14:29:55 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 3
View all headers
Като каза за "номерът на китайката":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10772127/Cheap-Chinese-tyres-bought-corrupt-officials-blame-Russias-stalled-advance.html

1
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor