Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

Don't worry -- the brontosaurus is slow, stupid, and placid.


interests / soc.culture.bulgaria / процентът на MAGAloons сред Българите

SubjectAuthor
* процентът на MAGAloons сред БългDimitar Gueorguiev
+- Re: процентът на MAGAloons сред БъРадостина
`- Re: процентът на MAGAloonschorbalan

1
Subject: процентът на MAGAloons сред Българите
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 19:21 UTC
X-Received: by 2002:a05:622a:95:b0:2f1:fa51:be58 with SMTP id o21-20020a05622a009500b002f1fa51be58mr7672024qtw.564.1651432911603;
Sun, 01 May 2022 12:21:51 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:c144:b0:eb:5ef1:7d8c with SMTP id
g4-20020a056870c14400b000eb5ef17d8cmr4764384oad.232.1651432911311; Sun, 01
May 2022 12:21:51 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 12:21:51 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:e476:1531:99d9:9125;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:e476:1531:99d9:9125
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1d4be798-dfdb-4239-9956-5fe328c75621n@googlegroups.com>
Subject: процентът на MAGAloons сред Бълг
арите
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 19:21:51 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 2
View all headers
В САЩ процентът на MAGAloons е не повече от 30%. Сред Българите - поне 60 процента. Защо?

Subject: Re: процентът на MAGAloons сред Българите
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 19:49 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a37:a90e:0:b0:69f:9b8f:86b4 with SMTP id s14-20020a37a90e000000b0069f9b8f86b4mr6124429qke.513.1651434585738;
Sun, 01 May 2022 12:49:45 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:5b89:b0:e9:bb4c:a6f1 with SMTP id
em9-20020a0568705b8900b000e9bb4ca6f1mr3605444oab.52.1651434585401; Sun, 01
May 2022 12:49:45 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 12:49:45 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <1d4be798-dfdb-4239-9956-5fe328c75621n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <1d4be798-dfdb-4239-9956-5fe328c75621n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <13e37a75-bacf-42b2-a23d-e457142d11b1n@googlegroups.com>
Subject: Re: процентът на MAGAloons сред Бъ
лгарите
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 19:49:45 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 11
View all headers
On Sunday, May 1, 2022 at 12:21:52 PM UTC-7, Dimitar Gueorguiev wrote:
В САЩ процентът на MAGAloons е не повече от 30%. Сред Българите - поне 60 процента. Защо?
Много повече от 30% е. Само наивник може да вярва, че изборите в САЩ не са манипулирани.
Еле па последните. Много пъти съм казвала, не съм почитател на Тръмп,
никак даже, но фалшификациите на последните избори бяха олкова очевадни.


Subject: Re: процентът на MAGAloons сред Българите
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 1 May 2022 21:16 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: процентът на MAGAloons
сред Българите
Date: Sun, 1 May 2022 21:16:44 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4mtbs$n2p$3@gioia.aioe.org>
References: <1d4be798-dfdb-4239-9956-5fe328c75621n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="23641"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 1 May 2022 12:21:51 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

В САЩ процентът на MAGAloons е не повече от 30%.

Дали? Щото genderloon пресата от друго се опасява.

1
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor