Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

"Surely you can't be serious." "I am serious, and stop calling me Shirley." -- "Airplane"


interests / soc.culture.bulgaria / Re: The ‘Ministry of Truth’

SubjectAuthor
* The ‘Ministry of Truth’chorbalan
+* Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
|`* Re: The ‘Ministry of Truth’chorbalan
| `* Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
|  +* Re: The ‘Ministry of Truth’chorbalan
|  |+* Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
|  ||`* Re: The ‘Ministry of Truth’Радостина
|  || `- Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
|  |`- Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
|  `- Re: The ‘Ministry of Truth’Радостина
`* Re: The ‘Ministry of Truth’Радостина
 `* Re: The ‘Ministry of Truth’Ivaylo Ivanov
  `- Re: The ‘Ministry of Truth’chorbalan

1
Subject: The ‘Ministry of Truth’
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 30 Apr 2022 02:34 UTC
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: The ‘Ministry of Truth’
Date: Sat, 30 Apr 2022 02:34:25 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="11101"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 30 Apr 2022 17:59 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:622a:648:b0:2f3:642d:c12a with SMTP id a8-20020a05622a064800b002f3642dc12amr4345160qtb.464.1651341566127;
Sat, 30 Apr 2022 10:59:26 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:d0ce:b0:ed:9988:ba91 with SMTP id
k14-20020a056870d0ce00b000ed9988ba91mr555654oaa.205.1651341565737; Sat, 30
Apr 2022 10:59:25 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 30 Apr 2022 10:59:25 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sat, 30 Apr 2022 17:59:26 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 8
View all headers
On Friday, April 29, 2022 at 10:34:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc

Поне са й дали правилната титла: Цар(ица) на дезинформацията. Администрацията затъва все повече в
киреча. Тяхна си работа.

Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 30 Apr 2022 18:42 UTC
References: 1 2
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
Date: Sat, 30 Apr 2022 18:42:58 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org>
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
<1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="33246"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sat, 30 Apr 2022 10:59:25 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, April 29, 2022 at 10:34:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc

Поне са й дали правилната титла: Цар(ица) на дезинформацията. Администрацията затъва все повече в
киреча. Тяхна си работа.

Бог да го поживи Elon Musk, какъв писък им предизвика :-)Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 30 Apr 2022 18:56 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:a05:622a:134a:b0:2f3:6a77:d316 with SMTP id w10-20020a05622a134a00b002f36a77d316mr4538969qtk.342.1651344966900;
Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:2386:b0:322:c9bb:4994 with SMTP id
bp6-20020a056808238600b00322c9bb4994mr2352308oib.49.1651344966518; Sat, 30
Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sat, 30 Apr 2022 18:56:06 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 20
View all headers
On Saturday, April 30, 2022 at 2:42:59 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sat, 30 Apr 2022 10:59:25 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, April 29, 2022 at 10:34:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc

Поне са й дали правилната титла: Цар(ица) на дезинформацията. Администрацията затъва все повече в
киреча. Тяхна си работа.
Бог да го поживи Elon Musk, какъв писък им предизвика :-)

Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят. Кафи ме как веднага започна да троли тролката:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10770747/AOC-responds-Elon-Musk-joked-hitting-following-Twitter-purchase.html

За нейно нещастие тя има нула "self-awareness" и се лови на всяка кука на която си сложил огледало.

Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 30 Apr 2022 19:45 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
Date: Sat, 30 Apr 2022 19:45:06 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org>
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
<1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org>
<ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="15466"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят.

Няма да успеят преди изборите наесен, които ще изгубят с трясък.

Изобщо този род компании ще бъдат "наказани" за начина по който
цензурираха в политиката в момента в който републиканците вземат
мнозинство.

 Мене ме изкефи как индийската адвокатка въвела политическата
цензура се разплакала и как изритал целия борд още в първия ден..


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 15:09 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:622a:95:b0:2f1:fa51:be58 with SMTP id o21-20020a05622a009500b002f1fa51be58mr6989343qtw.564.1651417757318;
Sun, 01 May 2022 08:09:17 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:2125:b0:325:b284:d438 with SMTP id
r37-20020a056808212500b00325b284d438mr5586207oiw.232.1651417756960; Sun, 01
May 2022 08:09:16 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 08:09:16 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org> <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
<t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <265bd859-6c13-415d-8ec5-5716782ee96fn@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 15:09:17 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 15
View all headers
On Saturday, April 30, 2022 at 3:45:07 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят.
Няма да успеят преди изборите наесен, които ще изгубят с трясък.

Тръгнаха да атакуват грешния човек. Техните атаки са най-ефективни срещу хора които или нямат
възможност да се защитят или са прекалено страхливи да го направят. Мъск не е нито едното нито
другото:

“The far left hates everyone, themselves included!”

https://www.msn.com/en-us/news/politics/editorial-panic-time-for-democrats/ar-AAWNeXh

Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 18:40 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:ac8:4e46:0:b0:2e1:b933:ec06 with SMTP id e6-20020ac84e46000000b002e1b933ec06mr7773950qtw.684.1651430432918;
Sun, 01 May 2022 11:40:32 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:144d:b0:325:a744:1581 with SMTP id
x13-20020a056808144d00b00325a7441581mr4008058oiv.26.1651430432634; Sun, 01
May 2022 11:40:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 11:40:32 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <5dae5507-0e3c-4e81-84c9-8cc3984efaa8n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 18:40:32 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 14
View all headers
On Friday, April 29, 2022 at 7:34:37 PM UTC-7, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc

 Май ще ходя във Флорида :-)))
Чух, че за шеф на това Бюро са избрали някаква 33-годишна без никакъв опит.
Пълно изкукригане.
Но не помня вече кой, един от българските анализатори каза, че съвсем скоро САЩ
няма да ги има. Натам вървят нещата, Флорида, Тексас, евентуално Калифорния могат да се отцепят
в скоро време ако така върви :)


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 18:47 UTC
References: 1 2 3 4
X-Received: by 2002:a05:620a:10a8:b0:69f:8b8b:36d9 with SMTP id h8-20020a05620a10a800b0069f8b8b36d9mr6582148qkk.93.1651430858365;
Sun, 01 May 2022 11:47:38 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1a09:b0:325:bd1f:9c40 with SMTP id
bk9-20020a0568081a0900b00325bd1f9c40mr3956373oib.198.1651430858106; Sun, 01
May 2022 11:47:38 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!feeds.phibee-telecom.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 11:47:37 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org> <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <7440d67c-9fee-45c5-abab-e387978d65f4n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 18:47:38 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 33
View all headers
On Saturday, April 30, 2022 at 11:56:07 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
On Saturday, April 30, 2022 at 2:42:59 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sat, 30 Apr 2022 10:59:25 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, April 29, 2022 at 10:34:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc

Поне са й дали правилната титла: Цар(ица) на дезинформацията. Администрацията затъва все повече в
киреча. Тяхна си работа.
Бог да го поживи Elon Musk, какъв писък им предизвика :-)
Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят. Кафи ме как веднага започна да троли тролката:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10770747/AOC-responds-Elon-Musk-joked-hitting-following-Twitter-purchase.html
За нейно нещастие тя има нула "self-awareness" и се лови на всяка кука на която си сложил огледало.

Пълно разочарование от АОС. В началото тукашното отровно трио говореха за universal health care, higher min. wage, днес се превърнаха в по-големи корпоративни мастии от другите демократи (добре че тук не се модерира :-). Единствено Бърни продъжава да е верен на идеите си, но вече няма никакво credibility и мисля на почти 80 е време да се пенсионира. Направи каквото можа.


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 18:49 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
X-Received: by 2002:a05:620a:31a4:b0:69f:883b:1969 with SMTP id bi36-20020a05620a31a400b0069f883b1969mr6312587qkb.408.1651430951093;
Sun, 01 May 2022 11:49:11 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:3009:b0:2f9:6119:d676 with SMTP id
ay9-20020a056808300900b002f96119d676mr4102196oib.205.1651430950738; Sun, 01
May 2022 11:49:10 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 11:49:10 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <265bd859-6c13-415d-8ec5-5716782ee96fn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org> <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
<t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org> <265bd859-6c13-415d-8ec5-5716782ee96fn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <84bd5259-7eaf-4c6f-9fba-b9258a84a9c9n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 18:49:11 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 18
View all headers
On Sunday, May 1, 2022 at 8:09:17 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
On Saturday, April 30, 2022 at 3:45:07 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят.
Няма да успеят преди изборите наесен, които ще изгубят с трясък.
Тръгнаха да атакуват грешния човек. Техните атаки са най-ефективни срещу хора които или нямат
възможност да се защитят или са прекалено страхливи да го направят. Мъск не е нито едното нито
другото:
“The far left hates everyone, themselves included!”
https://www.msn.com/en-us/news/politics/editorial-panic-time-for-democrats/ar-AAWNeXh

Аз все още не вярвам на Мъск, имам огромни резерви.
Но му давам benefit of the doubt.

Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 19:31 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a05:622a:6201:b0:2f1:d669:5ee9 with SMTP id hj1-20020a05622a620100b002f1d6695ee9mr7882561qtb.190.1651433512809;
Sun, 01 May 2022 12:31:52 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1204:b0:325:7ce2:77f6 with SMTP id
a4-20020a056808120400b003257ce277f6mr6017462oil.165.1651433512443; Sun, 01
May 2022 12:31:52 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 12:31:52 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <5dae5507-0e3c-4e81-84c9-8cc3984efaa8n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <5dae5507-0e3c-4e81-84c9-8cc3984efaa8n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <90eff102-980e-4b33-a55e-02ff26f3890cn@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 19:31:52 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 17
View all headers
On Sunday, May 1, 2022 at 2:40:33 PM UTC-4, Радостина wrote:
On Friday, April 29, 2022 at 7:34:37 PM UTC-7, chorbalan wrote:
Педократите съвсем почервеняха:

https://ground.news/article/gov-desantis-declares-war-on-what-he-deems-joe-bidens-ministry-of-truth_3ffffc
Май ще ходя във Флорида :-)))
Чух, че за шеф на това Бюро са избрали някаква 33-годишна без никакъв опит.
Пълно изкукригане.
Но не помня вече кой, един от българските анализатори каза, че съвсем скоро САЩ
няма да ги има.

Много се е размечтал този "анализатор".

Натам вървят нещата, Флорида, Тексас, евентуално Калифорния могат да се отцепят
в скоро време ако така върви :)


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 19:38 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
X-Received: by 2002:a37:41d6:0:b0:67e:4494:c5e9 with SMTP id o205-20020a3741d6000000b0067e4494c5e9mr6539204qka.605.1651433913134;
Sun, 01 May 2022 12:38:33 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1704:b0:2f9:bb17:21f6 with SMTP id
bc4-20020a056808170400b002f9bb1721f6mr4004766oib.23.1651433912844; Sun, 01
May 2022 12:38:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 1 May 2022 12:38:32 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <84bd5259-7eaf-4c6f-9fba-b9258a84a9c9n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org> <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
<t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org> <265bd859-6c13-415d-8ec5-5716782ee96fn@googlegroups.com>
<84bd5259-7eaf-4c6f-9fba-b9258a84a9c9n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <b6ca318c-accd-4e86-8ea3-229c93495493n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 01 May 2022 19:38:33 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 30
View all headers
On Sunday, May 1, 2022 at 2:49:11 PM UTC-4, Радостина wrote:
On Sunday, May 1, 2022 at 8:09:17 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
On Saturday, April 30, 2022 at 3:45:07 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sat, 30 Apr 2022 11:56:06 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Сега ще се опитат да го съсипят. Да видим дали ще успеят.
Няма да успеят преди изборите наесен, които ще изгубят с трясък.
Тръгнаха да атакуват грешния човек. Техните атаки са най-ефективни срещу хора които или нямат
възможност да се защитят или са прекалено страхливи да го направят. Мъск не е нито едното нито
другото:
“The far left hates everyone, themselves included!”
https://www.msn.com/en-us/news/politics/editorial-panic-time-for-democrats/ar-AAWNeXh
Аз все още не вярвам на Мъск, имам огромни резерви.
Но му давам benefit of the doubt.

Не е въпроса дали му вярваш или не, а дали ще се забие с рогите напред в тези дебили ракетьори. Както
казах, те са свикнали да изнудват хората, а те да се предават без бой, но с Мъск няма да мине номера. А
причината да не мине е, че самият Мъск е култист. Докато култа към него продължава той е недосегаем.
 

Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 1 May 2022 21:02 UTC
References: 1 2 3
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
Date: Sun, 1 May 2022 21:02:03 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t4msga$n2p$1@gioia.aioe.org>
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org>
<5dae5507-0e3c-4e81-84c9-8cc3984efaa8n@googlegroups.com>
<90eff102-980e-4b33-a55e-02ff26f3890cn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="23641"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 1 May 2022 12:31:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:


Много се е размечтал този "анализатор".

анал-лизатор


Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 3 May 2022 13:06 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:622a:134d:b0:2f3:ac46:28c with SMTP id w13-20020a05622a134d00b002f3ac46028cmr5142495qtk.342.1651583182809;
Tue, 03 May 2022 06:06:22 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:e991:b0:de:e86c:99be with SMTP id
r17-20020a056870e99100b000dee86c99bemr1625890oao.278.1651583182397; Tue, 03
May 2022 06:06:22 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 3 May 2022 06:06:22 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:a85d:640f:cee6:1211;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:a85d:640f:cee6:1211
References: <t4i77h$aqt$1@gioia.aioe.org> <1b369886-13a1-45eb-8173-9e2229acd1e9n@googlegroups.com>
<t4jvvi$10eu$2@gioia.aioe.org> <ba3f3192-a4de-4743-911e-5ac591f716f4n@googlegroups.com>
<t4k3k1$f3a$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <347c13d7-d5e8-4019-8e7e-bb2bb2f12540n@googlegroups.com>
Subject: Re: The ‘Ministry of Truth’
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 03 May 2022 13:06:22 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 9
View all headers
On Saturday, April 30, 2022 at 3:45:07 PM UTC-4, chorbalan wrote:

...
Мене ме изкефи как индийската адвокатка въвела политическата
цензура се разплакала и как изритал целия борд още в първия ден..

"Twitter Headquarters Suffers Severe Water Damage From Liberal Employees' Tears"

https://babylonbee.com/news/twitter-headquarters-suffers-severe-water-damage-from-liberal-employees-tears

;)))


1

rocksolid light 0.8.3
clearneti2ptor