Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

Uncompensated overtime? Just Say No.


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Руски свят

SubjectAuthor
* Руски святIvaylo Ivanov
+* Re: Руски святNick
|`* Re: Руски святРадостина
| `- Re: Руски святNick
`- Re: Руски святDimitar Gueorguiev

1
Subject: Руски свят
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 5 May 2022 17:32 UTC
X-Received: by 2002:ac8:5ad3:0:b0:2f3:7ac0:b163 with SMTP id d19-20020ac85ad3000000b002f37ac0b163mr24899145qtd.267.1651771977729;
Thu, 05 May 2022 10:32:57 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1204:b0:325:7ce2:77f6 with SMTP id
a4-20020a056808120400b003257ce277f6mr3076129oil.165.1651771977372; Thu, 05
May 2022 10:32:57 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 5 May 2022 10:32:57 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:293b:ff00:e8d1:c84d;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:293b:ff00:e8d1:c84d
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com>
Subject: Руски свят
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Thu, 05 May 2022 17:32:57 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Lines: 20
View all headers
"Всички тези противници на буквата Z трябва да знаят, че вече не могат
да разчитат на пощада. Говорим вече за концлагери, превъзпитание,
стерилизация. Нещата са много сериозни."

А шефката на РТ Маргарита Симонян "в политическо тв шоу
ентусиазирано заяви, че е крайно време да се приключва с тая свобода
на словото. Било грешка толкова време Руската федерация да се води
по акъла на Запада, глупостите със свободата на словото трябва да се
изчистят от конституцията, защото пречат. Цензурата е хубаво нешо,
вижте например Китай, даде положителен пример Симонян, която е един
от генералите в информационната война."

https://segabg.com/hot/category-then/fashizmut-e-banalizirane-na-zloto

Subject: Re: Руски свят
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 5 May 2022 18:08 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!GZ3IA9Qu66LnFM4sOkPjxQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Руски свят
Date: Thu, 5 May 2022 18:08:40 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t513r8$1eoi$1@gioia.aioe.org>
References: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="47890"; posting-host="GZ3IA9Qu66LnFM4sOkPjxQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Thu, 5 May 2022 10:32:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

"Всички тези противници на буквата Z трябва да знаят, че вече не могат
да разчитат на пощада. Говорим вече за концлагери, превъзпитание,
стерилизация. Нещата са много сериозни."

А шефката на РТ Маргарита Симонян "в политическо тв шоу ентусиазирано
заяви, че е крайно време да се приключва с тая свобода на словото. Било
грешка толкова време Руската федерация да се води по акъла на Запада,
глупостите със свободата на словото трябва да се изчистят от
конституцията, защото пречат. Цензурата е хубаво нешо, вижте например
Китай, даде положителен пример Симонян, която е един от генералите в
информационната война."

https://segabg.com/hot/category-then/fashizmut-e-banalizirane-na-zloto

ехх, тази обсесия.

няма ли най-после да вземеш мерки?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Руски свят
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 01:11 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a05:6214:518c:b0:45a:8430:1737 with SMTP id kl12-20020a056214518c00b0045a84301737mr5182402qvb.4.1651885913322;
Fri, 06 May 2022 18:11:53 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:d207:b0:ed:9899:1f84 with SMTP id
g7-20020a056870d20700b000ed98991f84mr2383283oac.198.1651885913023; Fri, 06
May 2022 18:11:53 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 6 May 2022 18:11:52 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t513r8$1eoi$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com> <t513r8$1eoi$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <9984d1c2-b4a7-449a-9ed2-88ae3859335en@googlegroups.com>
Subject: Re: Руски свят
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 01:11:53 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Thursday, May 5, 2022 at 11:08:42 AM UTC-7, Nick wrote:
On Thu, 5 May 2022 10:32:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

"Всички тези противници на буквата Z трябва да знаят, че вече не могат
да разчитат на пощада. Говорим вече за концлагери, превъзпитание,
стерилизация. Нещата са много сериозни."

А шефката на РТ Маргарита Симонян "в политическо тв шоу ентусиазирано
заяви, че е крайно време да се приключва с тая свобода на словото. Било
грешка толкова време Руската федерация да се води по акъла на Запада,
глупостите със свободата на словото трябва да се изчистят от
конституцията, защото пречат. Цензурата е хубаво нешо, вижте например
Китай, даде положителен пример Симонян, която е един от генералите в
информационната война."

https://segabg.com/hot/category-then/fashizmut-e-banalizirane-na-zloto
ехх, тази обсесия.

няма ли най-после да вземеш мерки?

Не, по-зле става.

«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Руски свят
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 7 May 2022 05:48 UTC
References: 1 2 3
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Руски свят
Date: Sat, 7 May 2022 05:48:25 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t55179$d2i$2@gioia.aioe.org>
References: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com>
<t513r8$1eoi$1@gioia.aioe.org>
<9984d1c2-b4a7-449a-9ed2-88ae3859335en@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="13394"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 6 May 2022 18:11:52 -0700 (PDT), Радостина wrote:

On Thursday, May 5, 2022 at 11:08:42 AM UTC-7, Nick wrote:

On Thu, 5 May 2022 10:32:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

"Всички тези противници на буквата Z трябва да знаят, че вече не
могат да разчитат на пощада. Говорим вече за концлагери,
превъзпитание, стерилизация. Нещата са много сериозни."

А шефката на РТ Маргарита Симонян "в политическо тв шоу ентусиазирано
заяви, че е крайно време да се приключва с тая свобода на словото.
Било грешка толкова време Руската федерация да се води по акъла на
Запада, глупостите със свободата на словото трябва да се изчистят от
конституцията, защото пречат. Цензурата е хубаво нешо, вижте например
Китай, даде положителен пример Симонян, която е един от генералите в
информационната война."

https://segabg.com/hot/category-then/fashizmut-e-banalizirane-na-
zloto

ехх, тази обсесия.

няма ли най-после да вземеш мерки?

Не, по-зле става.

май си права.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Руски свят
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 11:44 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a0c:e906:0:b0:456:540b:4e87 with SMTP id a6-20020a0ce906000000b00456540b4e87mr6204978qvo.47.1651923890580;
Sat, 07 May 2022 04:44:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:bd1:b0:326:91c4:fcae with SMTP id
o17-20020a0568080bd100b0032691c4fcaemr3405195oik.169.1651923890262; Sat, 07
May 2022 04:44:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 04:44:50 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:84e3:c659:5665:691e;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:84e3:c659:5665:691e
References: <67191a3b-72a3-4bf7-849f-25e8143241ebn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <fc6d92ae-64b2-42d2-8c63-547b3c8cd7c7n@googlegroups.com>
Subject: Re: Руски свят
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 11:44:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Thursday, May 5, 2022 at 1:32:58 PM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
"Всички тези противници на буквата Z трябва да знаят, че вече не могат
да разчитат на пощада. Говорим вече за концлагери, превъзпитание,
стерилизация. Нещата са много сериозни."

https://makeagif.com/i/-DxgQD


1
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor