Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

Base 8 is just like base 10, if you are missing two fingers. -- Tom Lehrer


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Тънкости на пропагандата

SubjectAuthor
* Тънкости на пропагандатаIvaylo Ivanov
`* Re: Тънкости наchorbalan
 `* Re: Тънкости на пропагандатаIvaylo Ivanov
  +- Re: Тънкости наchorbalan
  `- Re: Тънкости наNick

1
Subject: Тънкости на пропагандата
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 6 May 2022 16:31 UTC
X-Received: by 2002:a0c:9c08:0:b0:45a:a2a1:62e4 with SMTP id v8-20020a0c9c08000000b0045aa2a162e4mr3311364qve.114.1651854715746;
Fri, 06 May 2022 09:31:55 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:c141:b0:e2:9512:de42 with SMTP id
g1-20020a056870c14100b000e29512de42mr1636593oad.288.1651854715469; Fri, 06
May 2022 09:31:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 6 May 2022 09:31:55 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:59a9:fa50:b460:b594;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:59a9:fa50:b460:b594
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2499cbd4-67e9-43df-b7d8-c8565e4d53cfn@googlegroups.com>
Subject: Тънкости на пропагандата
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Fri, 06 May 2022 16:31:55 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
View all headers
Добре познат ни (от s.c.b.) похват:

"Disinformation researchers say scattershot narratives like this can overwhelm
viewers, sowing doubts even if audiences aren’t persuaded by any specific
claim."

https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/06/technology/russian-propaganda-television.htmlSubject: Re: Тънкости на пропагандата
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Fri, 6 May 2022 23:05 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Тънкости на
пропагандата
Date: Fri, 6 May 2022 23:05:26 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t549jm$1p8p$1@gioia.aioe.org>
References: <2499cbd4-67e9-43df-b7d8-c8565e4d53cfn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="58649"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 6 May 2022 09:31:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Добре познат ни (от s.c.b.) похват:

"Disinformation researchers say scattershot narratives like this can overwhelm
viewers, sowing doubts even if audiences aren’t persuaded by any specific
claim."

https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/06/technology/russian-propaganda-television.html

Toва не се чете, но местната преса ни облива с фалшивки за Украйна
което някакси пропускаш, що така? Щото "нашите момчета са добри" и
на тях е позволено..Subject: Re: Тънкости на пропагандата
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 02:53 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a05:622a:18a:b0:2f3:bdc9:31f4 with SMTP id s10-20020a05622a018a00b002f3bdc931f4mr5533793qtw.285.1651892008678;
Fri, 06 May 2022 19:53:28 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:3587:0:b0:2ec:a23c:e197 with SMTP id
c129-20020aca3587000000b002eca23ce197mr2906691oia.47.1651892008352; Fri, 06
May 2022 19:53:28 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 6 May 2022 19:53:28 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t549jm$1p8p$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <2499cbd4-67e9-43df-b7d8-c8565e4d53cfn@googlegroups.com> <t549jm$1p8p$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <fa36109b-a661-42b8-9864-69d0d4c98e0cn@googlegroups.com>
Subject: Re: Тънкости на пропагандата
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 02:53:28 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Friday, May 6, 2022 at 7:05:27 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 6 May 2022 09:31:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Добре познат ни (от s.c.b.) похват:

"Disinformation researchers say scattershot narratives like this can overwhelm
viewers, sowing doubts even if audiences aren’t persuaded by any specific
claim."

https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/06/technology/russian-propaganda-television.html
Toва не се чете, но местната преса ни облива с фалшивки за Украйна
което някакси пропускаш, що така?

Кои "фалшивки за Украйна" пропускам?

Всъщност не настоявам, че описания в статията похват е типичен само за руската пропаганда. По-скоро
смятам, че населението в страни като Русия (и България) са особено податливи на тях. Тук (в групата) имаме
поне два екземляра, а дори и ти залиташ от време на вереме към тях. В САЩ също ги има, особено сред
по-фанатичните членове на двете водещи партии. Когато пристигнах тук (в САЩ) бяха предимно сред
домкратите, но днес са почти равно разпределени между двете партии.


Subject: Re: Тънкости на пропагандата
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 7 May 2022 03:34 UTC
References: 1 2 3
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Тънкости на
пропагандата
Date: Sat, 7 May 2022 03:34:42 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t54pci$5qs$1@gioia.aioe.org>
References: <2499cbd4-67e9-43df-b7d8-c8565e4d53cfn@googlegroups.com>
<t549jm$1p8p$1@gioia.aioe.org>
<fa36109b-a661-42b8-9864-69d0d4c98e0cn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="5980"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 6 May 2022 19:53:28 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

дори и ти залиташ от време на вереме към тях

Аз пък мисля че ти. Фактът че наричаш инвазията необосновата
е показателен.

особено сред по-фанатичните членове на двете водещи партии

Toва ще рече на почти всички.

Прочее в Калифорния почти всички под 35 години за либерастни
педократи в акъла и налитат на подобна пропаганда като мухи
на ..... .


Subject: Re: Тънкости на пропагандата
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 7 May 2022 05:46 UTC
References: 1 2 3
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Тънкости на
пропагандата
Date: Sat, 7 May 2022 05:46:23 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5513f$d2i$1@gioia.aioe.org>
References: <2499cbd4-67e9-43df-b7d8-c8565e4d53cfn@googlegroups.com>
<t549jm$1p8p$1@gioia.aioe.org>
<fa36109b-a661-42b8-9864-69d0d4c98e0cn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="13394"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 6 May 2022 19:53:28 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 6, 2022 at 7:05:27 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 6 May 2022 09:31:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Добре познат ни (от s.c.b.) похват:

"Disinformation researchers say scattershot narratives like this can
overwhelm viewers, sowing doubts even if audiences aren’t persuaded
by any specific claim."

https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/06/technology/russian-
propaganda-television.html

Toва не се чете, но местната преса ни облива с фалшивки за Украйна
което някакси пропускаш, що така?

Кои "фалшивки за Украйна" пропускам?

пропускаш да ги отбележиш като фалшивки, иначе кълвеш на тях.

отдавна вече стана ясно, че си жалка жертва на пропагандата, която отричаш
та се чудя дали има смисъл да се дискутира с теб.
 
Всъщност не настоявам, че описания в статията похват е типичен само за
руската пропаганда. По-скоро смятам, че населението в страни като Русия
(и България) са особено податливи на тях. Тук (в групата) имаме поне два
екземляра, а дори и ти залиташ от време на вереме към тях. В САЩ също ги
има, особено сред по-фанатичните членове на двете водещи партии. Когато
пристигнах тук (в САЩ) бяха предимно сред домкратите, но днес са почти
равно разпределени между двете партии.

аха, но не са два еземплярите, а поне три.

само ми е странно как може да си такъв лицемер, а и лъжец в добавка.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


1
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor