Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  newsreader  login

Life would be tolerable but for its amusements. -- G. B. Shaw


interests / soc.culture.bulgaria / tax returns

SubjectAuthor
* tax returnsРадостина
+- Re: tax returnsРадостина
+* Re: tax returnsIvaylo Ivanov
|`* Re: tax returnsРадостина
| +- Re: tax returnschorbalan
| `- Re: tax returnsIvaylo Ivanov
`* Re: tax returnschorbalan
 `* Re: tax returnsРадостина
  `* Re: tax returnschorbalan
   `- Re: tax returnsИлиевBG

1
tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:64a:b0:2f3:c89c:2fc4 with SMTP id a10-20020a05622a064a00b002f3c89c2fc4mr4994941qtb.464.1651903586011;
Fri, 06 May 2022 23:06:26 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:8a24:b0:ec:578a:7250 with SMTP id
p36-20020a0568708a2400b000ec578a7250mr2778758oaq.23.1651903585696; Fri, 06
May 2022 23:06:25 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 6 May 2022 23:06:25 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
Subject: tax returns
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 06:06:26 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5055
 by: Радостина - Sat, 7 May 2022 06:06 UTC

Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).

И какво да правя сега?!

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:620a:371d:b0:6a0:237c:abb with SMTP id de29-20020a05620a371d00b006a0237c0abbmr5095493qkb.685.1651907419276; Sat, 07 May 2022 00:10:19 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:e1b4:0:b0:35f:5299:9b43 with SMTP id 20-20020a4ae1b4000000b0035f52999b43mr2266389ooy.37.1651907418945; Sat, 07 May 2022 00:10:18 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!feeder1.feed.usenet.farm!feed.usenet.farm!feeder.usenetexpress.com!tr2.eu1.usenetexpress.com!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 00:10:18 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <b196dfc2-08b8-4f29-bba7-38f960e41dc1n@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 07:10:19 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5056
 by: Радостина - Sat, 7 May 2022 07:10 UTC

On Friday, May 6, 2022 at 11:06:26 PM UTC-7, Радостина wrote:
> Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
> И какво да правя сега?!

Значи отивам на страницата на IRS да търся информация,
и ето какво пише там:
We made changes to your tax return that changed the amount of your refund.

Недоумявам. Всичко съм попълвала онлайн, софтуера го изчислява,
те ПРИЕХА попълненото от мен, но са решили след това сами да поправят нещо
и да ми върнат $1400 по-малко. ИМАТ ЛИ ПРАВО изобщо на това?
Ах колко съм бясна, разчитах на тези пари :-(

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:620a:10b2:b0:69f:9e8d:33eb with SMTP id h18-20020a05620a10b200b0069f9e8d33ebmr6365418qkk.111.1651942204446;
Sat, 07 May 2022 09:50:04 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:309f:b0:326:7710:36a3 with SMTP id
bl31-20020a056808309f00b00326771036a3mr3785403oib.198.1651942204183; Sat, 07
May 2022 09:50:04 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 09:50:03 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:214e:cebd:1c8f:da2a;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:214e:cebd:1c8f:da2a
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <46f4c370-f84d-4b09-9fba-89fd87deb03bn@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sat, 07 May 2022 16:50:04 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5059
 by: Ivaylo Ivanov - Sat, 7 May 2022 16:50 UTC

On Saturday, May 7, 2022 at 2:06:26 AM UTC-4, Радостина wrote:

...
> Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).

Нали наскоро ни обяняваше как хората с нетърпение чакали да им вдигнат данъците? А иначе какво очакваш? Кой да да плаща за стотиците хиляди нелегални имигранти поканени от демократите
във вашия щат?

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: tax returns
Date: Sat, 7 May 2022 17:20:37 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t569p5$lke$1@gioia.aioe.org>
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="22158"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5061
 by: chorbalan - Sat, 7 May 2022 17:20 UTC

On Fri, 6 May 2022 23:06:25 -0700 (PDT), Радостина wrote:

> Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
>
> И какво да правя сега?!

Щатът трябваше да ми върне около $600 а ми върнаха $200 и ми
пратиха писмо със същия текст..

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:518c:b0:45a:8430:1737 with SMTP id kl12-20020a056214518c00b0045a84301737mr8895270qvb.4.1651973687705;
Sat, 07 May 2022 18:34:47 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a9d:5f14:0:b0:5e6:c009:213f with SMTP id
f20-20020a9d5f14000000b005e6c009213fmr3690001oti.35.1651973687393; Sat, 07
May 2022 18:34:47 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!peer03.ams4!peer.am4.highwinds-media.com!peer01.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 18:34:47 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t569p5$lke$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com> <t569p5$lke$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <dbfc0c2a-3e42-40d2-b300-1dab0caa24b3n@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 08 May 2022 01:34:47 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 2734
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5062
 by: Радостина - Sun, 8 May 2022 01:34 UTC

On Saturday, May 7, 2022 at 10:20:47 AM UTC-7, chorbalan wrote:
> On Fri, 6 May 2022 23:06:25 -0700 (PDT), Радостина wrote:
>
> > Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
> >
> > И какво да правя сега?!
> Щатът трябваше да ми върне около $600 а ми върнаха $200 и ми
> пратиха писмо със същия текст..
мамичката им...
значи могат да ти коригират всичко как им е угодно.
Поне ще им накрещя в понеделник, мен ме ощетяват с $1400
и то след като ми ги ПРИЕХА.

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:29ed:b0:45a:aa8f:49 with SMTP id jv13-20020a05621429ed00b0045aaa8f0049mr8547978qvb.41.1651973760778;
Sat, 07 May 2022 18:36:00 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1204:b0:325:7ce2:77f6 with SMTP id
a4-20020a056808120400b003257ce277f6mr8144489oil.165.1651973760480; Sat, 07
May 2022 18:36:00 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 7 May 2022 18:36:00 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <46f4c370-f84d-4b09-9fba-89fd87deb03bn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com> <46f4c370-f84d-4b09-9fba-89fd87deb03bn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <0665f763-f2d0-45c9-9c2d-eefba46e50f7n@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 08 May 2022 01:36:00 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5063
 by: Радостина - Sun, 8 May 2022 01:36 UTC

On Saturday, May 7, 2022 at 9:50:04 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
> On Saturday, May 7, 2022 at 2:06:26 AM UTC-4, Радостина wrote:
> ...
> > Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
> Нали наскоро ни обяняваше как хората с нетърпение чакали да им вдигнат данъците? А иначе какво очакваш? Кой да да плаща за стотиците хиляди нелегални имигранти поканени от демократите
> във вашия щат?

да взимат от тези с милионите и милиардите беее!

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: tax returns
Date: Sun, 8 May 2022 03:44:45 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t57ebd$rfk$1@gioia.aioe.org>
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
<46f4c370-f84d-4b09-9fba-89fd87deb03bn@googlegroups.com>
<0665f763-f2d0-45c9-9c2d-eefba46e50f7n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="28148"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5064
 by: chorbalan - Sun, 8 May 2022 03:44 UTC

On Sat, 7 May 2022 18:36:00 -0700 (PDT), Радостина wrote:

> On Saturday, May 7, 2022 at 9:50:04 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
>> On Saturday, May 7, 2022 at 2:06:26 AM UTC-4, Радостина wrote:
>> ...
>> > Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
>> Нали наскоро ни обяняваше как хората с нетърпение чакали да им вдигнат данъците? А иначе какво очакваш? Кой да да плаща за стотиците хиляди нелегални имигранти поканени от демократите
>> във вашия щат?
>
> да взимат от тези с милионите и милиардите беее!

Ми те си взимат, да не мислиш че не.
Ама нали трябва да се плаща масраф за навлеците, за негрите,
за различните видове педали, за климата, за Украйна и какво
ли още не.. Това е то на Бърневците по акъла.

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: tax returns
Date: Sun, 8 May 2022 03:46:16 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t57ee8$rfk$2@gioia.aioe.org>
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
<t569p5$lke$1@gioia.aioe.org>
<dbfc0c2a-3e42-40d2-b300-1dab0caa24b3n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="28148"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5065
 by: chorbalan - Sun, 8 May 2022 03:46 UTC

On Sat, 7 May 2022 18:34:47 -0700 (PDT), Радостина wrote:

> On Saturday, May 7, 2022 at 10:20:47 AM UTC-7, chorbalan wrote:
>> On Fri, 6 May 2022 23:06:25 -0700 (PDT), Радостина wrote:
>>
>> > Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
>> >
>> > И какво да правя сега?!
>> Щатът трябваше да ми върне около $600 а ми върнаха $200 и ми
>> пратиха писмо със същия текст..
>
> мамичката им...
> значи могат да ти коригират всичко как им е угодно.
> Поне ще им накрещя в понеделник, мен ме ощетяват с $1400
> и то след като ми ги ПРИЕХА.

И аз мисля да питам какво точно са ми преизчислили, щото в писмото
не казват нищичко по въпроса.

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:1301:b0:2f3:af1d:aa57 with SMTP id v1-20020a05622a130100b002f3af1daa57mr10369967qtk.257.1652002105674;
Sun, 08 May 2022 02:28:25 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:d207:b0:ed:9899:1f84 with SMTP id
g7-20020a056870d20700b000ed98991f84mr4349278oac.198.1652002105333; Sun, 08
May 2022 02:28:25 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 8 May 2022 02:28:25 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t57ee8$rfk$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=188.254.182.17; posting-account=JfY3xQoAAABhXRWkjiTOc80MvggokoOD
NNTP-Posting-Host: 188.254.182.17
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
<t569p5$lke$1@gioia.aioe.org> <dbfc0c2a-3e42-40d2-b300-1dab0caa24b3n@googlegroups.com>
<t57ee8$rfk$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <b1496056-fddd-4bfc-923e-9a4103a8c28dn@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: iliev3...@gmail.com (ИлиевBG)
Injection-Date: Sun, 08 May 2022 09:28:25 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5067
 by: ИлиевBG - Sun, 8 May 2022 09:28 UTC

On Sunday, May 8, 2022 at 6:46:17 AM UTC+3, chorbalan wrote:
> On Sat, 7 May 2022 18:34:47 -0700 (PDT), Радостина wrote:
>
> > On Saturday, May 7, 2022 at 10:20:47 AM UTC-7, chorbalan wrote:
> >> On Fri, 6 May 2022 23:06:25 -0700 (PDT), Радостина wrote:
> >>
> >> > Един месец чакам да ми върнат данъци и вместо 1553 долара ми върнаха 153 защото някой многи компетентен докато си е бъркал в носа е написал едно 5 по-малко. БЯСНАAAA СЪМ. Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
> >> >
> >> > И какво да правя сега?!
> >> Щатът трябваше да ми върне около $600 а ми върнаха $200 и ми
> >> пратиха писмо със същия текст..
> >
> > мамичката им...
> > значи могат да ти коригират всичко как им е угодно.
> > Поне ще им накрещя в понеделник, мен ме ощетяват с $1400
> > и то след като ми ги ПРИЕХА.
> И аз мисля да питам какво точно са ми преизчислили, щото в писмото
> не казват нищичко по въпроса.
И аз приготвих Tax Return за дъщеря ми и го приеха, че трябва да върнат около $600. Не върнаха нищо май защото били платили unemployment benefits докато била в България

Re: tax returns
  soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:40a:b0:2f3:db0a:4c3d with SMTP id n10-20020a05622a040a00b002f3db0a4c3dmr1719971qtx.557.1652033296709;
Sun, 08 May 2022 11:08:16 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a9d:5f14:0:b0:5e6:c009:213f with SMTP id
f20-20020a9d5f14000000b005e6c009213fmr4827424oti.35.1652033296348; Sun, 08
May 2022 11:08:16 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 8 May 2022 11:08:16 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <0665f763-f2d0-45c9-9c2d-eefba46e50f7n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=165.112.215.17; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 165.112.215.17
References: <55150e3f-3769-4f9b-bbcf-cf46108a561bn@googlegroups.com>
<46f4c370-f84d-4b09-9fba-89fd87deb03bn@googlegroups.com> <0665f763-f2d0-45c9-9c2d-eefba46e50f7n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <00cac9d1-9480-454a-9931-284cab37c9e3n@googlegroups.com>
Subject: Re: tax returns
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 08 May 2022 18:08:16 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Xref: rslight2 soc.culture.bulgaria:5068
 by: Ivaylo Ivanov - Sun, 8 May 2022 18:08 UTC

On Saturday, May 7, 2022 at 9:36:01 PM UTC-4, Радостина wrote:
> On Saturday, May 7, 2022 at 9:50:04 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
> > On Saturday, May 7, 2022 at 2:06:26 AM UTC-4, Радостина wrote:
> > ...
> > > Отделно пак ми вдигнаха mortgage с 50 долара на месец (непрекъснато се увеличават real estate taxes).
> > Нали наскоро ни обяняваше как хората с нетърпение чакали да им вдигнат данъците? А иначе какво очакваш? Кой да да плаща за стотиците хиляди нелегални имигранти поканени от демократите
> > във вашия щат?
> да взимат от тези с милионите и милиардите беее!

Ха-ха! А когато всички те избягат от Америка (и Калифорния) какво ще правим?

https://news.yahoo.com/record-number-wealthy-americans-buying-113000971.html

1
server_pubkey.txt

rocksolid light 0.9.1
clearnet tor