Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

A mouse is an elephant built by the Japanese.


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?

SubjectAuthor
* Кой според вас е най-нормалнDimitar Gueorguiev
+* Re: Кой според вас е най-нормаИлиевBG
|+* Re: Кой според вас е най-нормаDimitar Gueorguiev
||+* Re: Кой според вас е най-нормаИлиевBG
|||`- Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканскияDimitar Gueorguiev
||`- Re: Кой според вас еchorbalan
|`* Re: Кой според вас е най-нормаIvaylo Ivanov
| `- Re: Кой според вас е най-нормаИлиевBG
+* Re: Кой според вас е най-нормаIvaylo Ivanov
|`- Re: Кой според вас е най-нормаDimitar Gueorguiev
`- Re: Кой според вас еchorbalan

1
Subject: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 19:17 UTC
X-Received: by 2002:ac8:7f43:0:b0:2f3:d55d:7296 with SMTP id g3-20020ac87f43000000b002f3d55d7296mr16956028qtk.635.1652296640667;
Wed, 11 May 2022 12:17:20 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:55c8:0:b0:35e:9ab1:89e5 with SMTP id
e191-20020a4a55c8000000b0035e9ab189e5mr10470657oob.24.1652296640281; Wed, 11
May 2022 12:17:20 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 12:17:20 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=173.13.121.197; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 173.13.121.197
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
Subject: Кой според вас е най-нормалн
ия кандидат за Президент от репу
бликанския лагер?
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 19:17:20 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: ИлиевBG
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 19:37 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:620a:10a8:b0:69f:8b8b:36d9 with SMTP id h8-20020a05620a10a800b0069f8b8b36d9mr20721683qkk.93.1652297842810;
Wed, 11 May 2022 12:37:22 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:5b89:b0:e9:bb4c:a6f1 with SMTP id
em9-20020a0568705b8900b000e9bb4ca6f1mr3671844oab.52.1652297842399; Wed, 11
May 2022 12:37:22 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!lilly.ping.de!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 12:37:22 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=188.254.182.17; posting-account=JfY3xQoAAABhXRWkjiTOc80MvggokoOD
NNTP-Posting-Host: 188.254.182.17
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: iliev3...@gmail.com (ИлиевBG)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 19:37:22 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.

А Тръмп ?


Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 19:41 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:ad4:5a03:0:b0:456:5533:4ab1 with SMTP id ei3-20020ad45a03000000b0045655334ab1mr24113037qvb.24.1652298087281;
Wed, 11 May 2022 12:41:27 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:c141:b0:e2:9512:de42 with SMTP id
g1-20020a056870c14100b000e29512de42mr3552712oad.288.1652298086619; Wed, 11
May 2022 12:41:26 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!rocksolid2!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 12:41:26 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=173.13.121.197; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 173.13.121.197
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com> <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <131482a7-9c12-4f1c-b272-a0edf4e71978n@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 19:41:27 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?
е за него се надявам да ритне камбаната или да го убият преди изборите.

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: ИлиевBG
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 20:05 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:ac8:7e94:0:b0:2f3:ce2b:c320 with SMTP id w20-20020ac87e94000000b002f3ce2bc320mr21323798qtj.670.1652299555580;
Wed, 11 May 2022 13:05:55 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:c44:0:b0:328:b743:9a2c with SMTP id
i4-20020aca0c44000000b00328b7439a2cmr1659409oiy.20.1652299555140; Wed, 11 May
2022 13:05:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.mixmin.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 13:05:54 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <131482a7-9c12-4f1c-b272-a0edf4e71978n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=188.254.182.17; posting-account=JfY3xQoAAABhXRWkjiTOc80MvggokoOD
NNTP-Posting-Host: 188.254.182.17
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
<45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com> <131482a7-9c12-4f1c-b272-a0edf4e71978n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <687b1788-15fc-486e-8e37-c8b6d75264d1n@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: iliev3...@gmail.com (ИлиевBG)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 20:05:55 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:41:27 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?
е за него се надявам да ритне камбаната или да го убият преди изборите.
Преди Байдън?

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 20:10 UTC
References: 1 2 3 4
X-Received: by 2002:a05:6214:1cc4:b0:435:b8a0:1fe9 with SMTP id g4-20020a0562141cc400b00435b8a01fe9mr24233615qvd.54.1652299833173; Wed, 11 May 2022 13:10:33 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:890f:b0:e1:c92d:d84 with SMTP id i15-20020a056870890f00b000e1c92d0d84mr3705749oao.49.1652299832889; Wed, 11 May 2022 13:10:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!feeder1.feed.usenet.farm!feed.usenet.farm!feeder.usenetexpress.com!tr1.eu1.usenetexpress.com!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 13:10:32 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <687b1788-15fc-486e-8e37-c8b6d75264d1n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=136.226.72.166; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 136.226.72.166
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com> <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com> <131482a7-9c12-4f1c-b272-a0edf4e71978n@googlegroups.com> <687b1788-15fc-486e-8e37-c8b6d75264d1n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <29241e81-3edf-4df4-a966-50e6dc8db948n@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 20:10:33 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 4:05:56 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:41:27 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?
е за него се надявам да ритне камбаната или да го убият преди изборите.
Преди Байдън?
¯\_(ツ)_/¯


Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 20:18 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:620a:2683:b0:69c:8c9c:5f80 with SMTP id c3-20020a05620a268300b0069c8c9c5f80mr20438611qkp.367.1652300320202;
Wed, 11 May 2022 13:18:40 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:211e:b0:326:7b4b:1563 with SMTP id
r30-20020a056808211e00b003267b4b1563mr3430074oiw.49.1652300319879; Wed, 11
May 2022 13:18:39 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 13:18:39 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:2522:adc:d9e9:9718;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:2522:adc:d9e9:9718
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <c8434210-6771-4dee-ab7e-0e632103842fn@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 20:18:40 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:17:21 PM UTC-4, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.

Но Мит Ромни не е кандидат, доколкото ми е известно. Почти със сигурност и двете
партии ще ни предложат гарнитура от изперкали побърканяци.

Малко встрани от темата - шегата на деня след като пуснаха новите данни за
инфлацията по-рано днес:
"This is what happens when a President is ordered by mail."

;)))


Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 20:19 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:ac8:5fd4:0:b0:2f3:f0d7:757a with SMTP id k20-20020ac85fd4000000b002f3f0d7757amr4353678qta.557.1652300395986;
Wed, 11 May 2022 13:19:55 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:ea02:0:b0:326:b521:1fbd with SMTP id
i2-20020acaea02000000b00326b5211fbdmr3296160oih.26.1652300395683; Wed, 11 May
2022 13:19:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 13:19:55 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:2522:adc:d9e9:9718;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:2522:adc:d9e9:9718
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com> <45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <e8e26fed-73d6-40de-bf2c-3878cf23abfcn@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 20:19:55 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?

Тръмп си изпя песента. Вече не е актуален.

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: ИлиевBG
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 20:29 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:a05:620a:298c:b0:6a0:94d2:2e39 with SMTP id r12-20020a05620a298c00b006a094d22e39mr12567795qkp.278.1652300999118;
Wed, 11 May 2022 13:29:59 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a54:4398:0:b0:325:6312:1520 with SMTP id
u24-20020a544398000000b0032563121520mr3506976oiv.53.1652300998807; Wed, 11
May 2022 13:29:58 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 13:29:58 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <e8e26fed-73d6-40de-bf2c-3878cf23abfcn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=188.254.182.17; posting-account=JfY3xQoAAABhXRWkjiTOc80MvggokoOD
NNTP-Posting-Host: 188.254.182.17
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
<45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com> <e8e26fed-73d6-40de-bf2c-3878cf23abfcn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <64b5b24b-af94-4792-978d-bf4940da0c68n@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: iliev3...@gmail.com (ИлиевBG)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 20:29:59 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 11:19:57 PM UTC+3, Ivaylo Ivanov wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?
Тръмп си изпя песента. Вече не е актуален.

 ¯\_(ツ)_/¯

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 23:26 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a05:620a:2412:b0:6a0:5f8e:c050 with SMTP id d18-20020a05620a241200b006a05f8ec050mr15889808qkn.462.1652311575324;
Wed, 11 May 2022 16:26:15 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:3098:b0:326:7275:73ec with SMTP id
bl24-20020a056808309800b00326727573ecmr3660368oib.54.1652311574995; Wed, 11
May 2022 16:26:14 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!newsreader4.netcologne.de!news.netcologne.de!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 11 May 2022 16:26:14 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <c8434210-6771-4dee-ab7e-0e632103842fn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:4509:8838:6aca:b7f8;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:4509:8838:6aca:b7f8
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com> <c8434210-6771-4dee-ab7e-0e632103842fn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2d281b8a-a628-417b-9859-70528b2919e2n@googlegroups.com>
Subject: Re: Кой според вас е най-норма
лния кандидат за Президент от ре
публиканския лагер?
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Wed, 11 May 2022 23:26:15 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 11, 2022 at 4:18:40 PM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:

Но Мит Ромни не е кандидат, доколкото ми е известно. Почти със сигурност и двете
партии ще ни предложат гарнитура от изперкали побърканяци.


Между другото , какво представлява Roy Cooper ? Изглежда нормален.

Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 12 May 2022 00:25 UTC
References: 1
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Кой според вас е
най-нормалния
кандидат за
Президент от
републиканския
лагер?
Date: Thu, 12 May 2022 00:25:29 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5hk5p$pnm$2@gioia.aioe.org>
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="26358"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 11 May 2022 12:17:20 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

За мен Мит Ромни.

Има си хас да не е за тебе!

Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.

Той се съмнява повече от тебе. Той по-скоро става за президент от
либерастката страна отколкото републиканската.

Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.

Определено.
Какво им е лудото, особено в сравнение с вашето чучело в момента
и неговата черновата партенка?
Интересно ми е дали ще има MAGA2024 или ще реши да почива :-)Subject: Re: Кой според вас е най-нормалния кандидат за Президент от републиканския лагер?
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 12 May 2022 00:30 UTC
References: 1 2 3
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Кой според вас е
най-нормалния
кандидат за
Президент от
републиканския
лагер?
Date: Thu, 12 May 2022 00:30:11 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5hkei$pnm$3@gioia.aioe.org>
References: <55361881-1c5e-41fa-aa04-a08f9e59c164n@googlegroups.com>
<45c14f58-981b-45b3-aa79-24acf7df74abn@googlegroups.com>
<131482a7-9c12-4f1c-b272-a0edf4e71978n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="26358"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 11 May 2022 12:41:26 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

On Wednesday, May 11, 2022 at 3:37:23 PM UTC-4, ИлиевBG wrote:
On Wednesday, May 11, 2022 at 10:17:21 PM UTC+3, Dimitar Gueorguiev wrote:
За мен Мит Ромни. Съмнявам се обаче че има някакъв шанс ако изобщо се появи като кандидат.
Луднярки като Де Сантис и Тед Круз ще бъдат далеч пред него.
А Тръмп ?
е за него се надявам да ритне камбаната или да го убият преди изборите.

Толерастен по либерастки...


1
rocksolid light 0.8.3
clearneti2ptor