Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

Hollywood is where if you don't have happiness you send out for it. -- Rex Reed


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Специалната операция върви по план

SubjectAuthor
* Специалната операция вървиIvaylo Ivanov
+- Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
+* Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
|`* Re: Специалнатаchorbalan
| `* Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
|  +* Re: Специалнатаchorbalan
|  |+* Re: Специалната операция вървРадостина
|  ||`* Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
|  || +- Re: СпециалнатаNick
|  || `- Re: Специалнатаchorbalan
|  |`* Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
|  | +- Re: СпециалнатаNick
|  | `* Re: Специалнатаchorbalan
|  |  `- Re: Специалната операция вървIvaylo Ivanov
|  `- Re: СпециалнатаNick
`- Re: Специалната операция вървDimitar Gueorguiev

1
Subject: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 12:05 UTC
X-Received: by 2002:a37:4454:0:b0:69f:c339:e2dc with SMTP id r81-20020a374454000000b0069fc339e2dcmr3130680qka.771.1652443548243;
Fri, 13 May 2022 05:05:48 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:1b61:b0:606:26bf:12dd with SMTP id
d1-20020a0568301b6100b0060626bf12ddmr1662769ote.203.1652443547627; Fri, 13
May 2022 05:05:47 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!usenet.blueworldhosting.com!feed1.usenet.blueworldhosting.com!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 05:05:47 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
Subject: Специалната операция върви
по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Fri, 13 May 2022 12:05:48 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
X-Received-Bytes: 1200
View all headers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10808475/Ukraine-war-Russia-suffers-heavy-losses-failed-Donbas-river-crossing.html


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 12:06 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:6214:e6b:b0:45b:474:1035 with SMTP id jz11-20020a0562140e6b00b0045b04741035mr4199085qvb.39.1652443601724;
Fri, 13 May 2022 05:06:41 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:d0ce:b0:ed:9988:ba91 with SMTP id
k14-20020a056870d0ce00b000ed9988ba91mr2327188oaa.205.1652443601422; Fri, 13
May 2022 05:06:41 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!usenet.blueworldhosting.com!feed1.usenet.blueworldhosting.com!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 05:06:41 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <83c9a20d-2ce5-4884-86b9-c868cebbffffn@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Fri, 13 May 2022 12:06:41 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
X-Received-Bytes: 1451
View all headers
On Friday, May 13, 2022 at 5:05:48 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10808475/Ukraine-war-Russia-suffers-heavy-losses-failed-Donbas-river-crossing.html

https://youtu.be/9mFyAfOdjDs


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 14:44 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:ac8:5d8b:0:b0:2f3:df07:d752 with SMTP id d11-20020ac85d8b000000b002f3df07d752mr4778937qtx.528.1652453052169;
Fri, 13 May 2022 07:44:12 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:6307:b0:e9:6ed6:cb2f with SMTP id
s7-20020a056870630700b000e96ed6cb2fmr2639264oao.26.1652453050285; Fri, 13 May
2022 07:44:10 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:f84d:8783:1bb:fbfc;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:f84d:8783:1bb:fbfc
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Fri, 13 May 2022 14:44:12 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
"Промяната в тона на държавните медии е забележителна, като се има предвид, че
доскоро те тръбяха за мощта на руските въоръжени сили, възхваляваха ръководството
на Путин като силно и решително, и прогнозираха пълно поражение на Украйна в най-
кратки срокове. Всичко това се случваше, дори когато руската армия се отказа от
превземането на Киев, продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
започва да отстъпва на контраатаките на украинците в Донбас."

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/dori-mediite-na-putin-sa-besni-razvoya-na-voynata-ukrayna

Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 15:49 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:ac8:5c8b:0:b0:2f3:dd2f:b512 with SMTP id r11-20020ac85c8b000000b002f3dd2fb512mr5131524qta.625.1652456986330;
Fri, 13 May 2022 08:49:46 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:8a24:b0:ec:578a:7250 with SMTP id
p36-20020a0568708a2400b000ec578a7250mr2828705oaq.23.1652456986073; Fri, 13
May 2022 08:49:46 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 08:49:45 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:4509:8838:6aca:b7f8;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:4509:8838:6aca:b7f8
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <23f215d4-98e1-49fe-a9cd-7737a857d73dn@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Fri, 13 May 2022 15:49:46 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Friday, May 13, 2022 at 8:05:48 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10808475/Ukraine-war-Russia-suffers-heavy-losses-failed-Donbas-river-crossing.html

2/3 от Българите обвиняват НАТО за проточването на специалната операция.

Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 14 May 2022 01:57 UTC
References: 1 2
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Sat, 14 May 2022 01:57:36 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="60219"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места

Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви
и да избиват цивилния човешки щит на азовските нацисти там като
могат да ги изморят от глад.
Все пак атакуващата армия по принцип дава двойно повече жертви
от отбраняващите се.Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 14 May 2022 03:45 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:a37:c44:0:b0:69f:81cb:1d6a with SMTP id 65-20020a370c44000000b0069f81cb1d6amr5802949qkm.494.1652499934596;
Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:6307:b0:e9:6ed6:cb2f with SMTP id
s7-20020a056870630700b000e96ed6cb2fmr3952865oao.26.1652499934264; Fri, 13 May
2022 20:45:34 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.mixmin.net!news2.arglkargh.de!news.karotte.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com> <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sat, 14 May 2022 03:45:34 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви
и да избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?

на азовските нацисти там като
могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?

Все пак атакуващата армия по принцип дава двойно повече жертви
от отбраняващите се.

В Ирак как беше? 170 убити войници на коалицията за превземането на цялата страна.
Никой не знае точния брой на загиналите иракски войници но техния брой е изчисляван
на между 10,000 и 30,000 - т.е. отбраняващите се дават около 100 души за всеки убит
нападащ. Дори в най-екстремния случай, битката за Ум Касър, за която тогава толкова
говореха, провела се на много подобен терен като Азовстал, съотношението на убитите
беше две или три на защитниците за всеки атакуващ.


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 14 May 2022 04:21 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Sat, 14 May 2022 04:21:28 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="8066"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви
и да избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?

Сериозно?

на азовските нацисти там като
могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?

Да, де, щом thegardian и подобните си траят, значи няма..
някакси така изчезнаха изведнъж..

Все пак атакуващата армия по принцип дава двойно повече жертви
от отбраняващите се.

В Ирак как беше? 170 убити войници на коалицията за превземането на цялата страна.
Никой не знае точния брой на загиналите иракски войници но техния брой е изчисляван
на между 10,000 и 30,000 - т.е. отбраняващите се дават около 100 души за всеки убит
нападащ.

Там нямаше санкции, нямаше милиарди чуждо оръжие, имаше "коалиция" и т.н..
А едно 80% от тези ужким 10-30000 са цивилни.
Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sat, 14 May 2022 05:27 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Sat, 14 May 2022 05:27:27 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5nejv$1e88$1@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="47368"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви и да
избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?

на азовските нацисти там като могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?

Все пак атакуващата армия по принцип дава двойно повече жертви от
отбраняващите се.

В Ирак как беше? 170 убити войници на коалицията за превземането на
цялата страна. Никой не знае точния брой на загиналите иракски войници
но техния брой е изчисляван на между 10,000 и 30,000 - т.е.
отбраняващите се дават около 100 души за всеки убит нападащ. Дори в
най-екстремния случай, битката за Ум Касър, за която тогава толкова
говореха, провела се на много подобен терен като Азовстал, съотношението
на убитите беше две или три на защитниците за всеки атакуващ.

що не вземеш да млъкнеш, а? хем нищо не разбираш, хем се буташ между
шамарите?

но поне си перфектен пример а дънинг-крюгер.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 14 May 2022 20:27 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:620a:2412:b0:6a0:5f8e:c050 with SMTP id d18-20020a05620a241200b006a05f8ec050mr7794529qkn.462.1652560073372;
Sat, 14 May 2022 13:27:53 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:5dd7:0:b0:326:b511:b2ea with SMTP id
r206-20020aca5dd7000000b00326b511b2eamr10352721oib.232.1652560073043; Sat, 14
May 2022 13:27:53 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 14 May 2022 13:27:52 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com> <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com> <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <d05075f7-3cdf-4ca1-92b5-c27a9c202591n@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sat, 14 May 2022 20:27:53 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Friday, May 13, 2022 at 9:21:31 PM UTC-7, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви
и да избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?
Сериозно?

Много е зле горкият...
типичен пример за попивателна на пропаганда.
Ама как винаги се прави на ударен и чул недочул а новините,
които не му изнасят, а като му дадеш източник, започва да критикува източника.
Изобщо напоследък никой не се интересува от истината....

на азовските нацисти там като
могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?
Да, де, щом thegardian и подобните си траят, значи няма..
някакси така изчезнаха изведнъж..
Все пак атакуващата армия по принцип дава двойно повече жертви
от отбраняващите се.

В Ирак как беше? 170 убити войници на коалицията за превземането на цялата страна.
Никой не знае точния брой на загиналите иракски войници но техния брой е изчисляван
на между 10,000 и 30,000 - т.е. отбраняващите се дават около 100 души за всеки убит
нападащ.

Трагедия си, Ивайло...

Там нямаше санкции, нямаше милиарди чуждо оръжие, имаше "коалиция" и т.н..
А едно 80% от тези ужким 10-30000 са цивилни.Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 15:55 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:620a:10b2:b0:69f:9e8d:33eb with SMTP id h18-20020a05620a10b200b0069f9e8d33ebmr9614172qkk.111.1652630139868;
Sun, 15 May 2022 08:55:39 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:8a24:b0:ec:578a:7250 with SMTP id
p36-20020a0568708a2400b000ec578a7250mr7283006oaq.23.1652630139541; Sun, 15
May 2022 08:55:39 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 08:55:39 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com> <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com> <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <feac2257-673a-45b6-b627-65d696a61fban@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 15 May 2022 15:55:39 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Saturday, May 14, 2022 at 12:21:31 AM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места
Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви
и да избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?
Сериозно?

Да, съвсем сериозно.

на азовските нацисти там като
могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?
Да, де, щом thegardian и подобните си траят, значи няма..
някакси така изчезнаха изведнъж..

Така и не ни каза откога стана антинацист, защото в миналото си защитавал отковено
фашискти и дори нацистки тези (и режими) тук. Да не говорим, че гласува ентусиазирано
за Тръмп. Нистина искам да науча от къде се пръкна този антифашизъм у теб. 


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 15:56 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
X-Received: by 2002:a05:620a:2683:b0:69c:8c9c:5f80 with SMTP id c3-20020a05620a268300b0069c8c9c5f80mr9690729qkp.367.1652630176284;
Sun, 15 May 2022 08:56:16 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:3587:0:b0:2ec:a23c:e197 with SMTP id
c129-20020aca3587000000b002eca23ce197mr6381678oia.47.1652630176013; Sun, 15
May 2022 08:56:16 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!news2.arglkargh.de!news.karotte.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 08:56:15 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <d05075f7-3cdf-4ca1-92b5-c27a9c202591n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com> <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com> <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<d05075f7-3cdf-4ca1-92b5-c27a9c202591n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <5234a91c-2ea9-4f6f-84dd-6340ff963ba2n@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 15 May 2022 15:56:16 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Saturday, May 14, 2022 at 4:27:53 PM UTC-4, Радостина wrote:

...
а като му дадеш източник, започва да критикува източника.

Моя ли е вината че давате калпави източници? Ако аз почна да цитирам пропагандния
сайт на "Азов", да речем, ти как би реагирала? А вашите източници са все такива - руски
пропагандни сайтове или техните клоневе в чужбина. Преразкази от втора и трета
ръка без никакви веществени доказателства в подкрепа на твърденията.

Изобщо напоследък никой не се интересува от истината....

А ти най-малко от всички.


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 15 May 2022 16:32 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Sun, 15 May 2022 16:32:45 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5r9vd$1fba$2@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
<t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<d05075f7-3cdf-4ca1-92b5-c27a9c202591n@googlegroups.com>
<5234a91c-2ea9-4f6f-84dd-6340ff963ba2n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="48490"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 08:56:15 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 14, 2022 at 4:27:53 PM UTC-4, Радостина wrote:

...

а като му дадеш източник, започва да критикува източника.

Моя ли е вината че давате калпави източници? Ако аз почна да цитирам
пропагандния сайт на "Азов", да речем, ти как би реагирала? А вашите
източници са все такива - руски пропагандни сайтове или техните клоневе
в чужбина. Преразкази от втора и трета ръка без никакви веществени
доказателства в подкрепа на твърденията.

ха-ха, в публикацията се казва, че находките от шрапнели са намерени от
френски следователи. ама нали си чукча-писатель, а не читатель, истината
не те интересува.

я се поинтересувай дали последните дни има нови публикации за „клането“ в
буча?

иначе ще ми е върло интересно да прочета какви ги пишат от „азов“. не че
the guardian са далеч от тяхното ниво.

Изобщо напоследък никой не се интересува от истината....

А ти най-малко от всички.

но повече от теб.

дано осъзнаваш колко е жалка позицията, която си заел. ама надали.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 15 May 2022 16:33 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Sun, 15 May 2022 16:33:55 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5ra1j$1fba$3@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
<t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<feac2257-673a-45b6-b627-65d696a61fban@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="48490"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 08:55:39 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 14, 2022 at 12:21:31 AM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 20:45:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:57:37 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 07:44:10 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

продължава да се мъчи с "Азовстал" в Мариупол и на места

Всъщност там постъпват точно както тябва - защо да дават жертви и да
избиват цивилния човешки щит

За какви "човешки щитове" бълнуваш?

Сериозно?

Да, съвсем сериозно.

на азовските нацисти там като могат да ги изморят от глад.

Откога стана такъв антинацист? Какви са тези глупости?

Да, де, щом thegardian и подобните си траят, значи няма..
някакси така изчезнаха изведнъж..

Така и не ни каза откога стана антинацист, защото в миналото си
защитавал отковено фашискти и дори нацистки тези (и режими) тук. Да не
говорим, че гласува ентусиазирано за Тръмп. Нистина искам да науча от
къде се пръкна този антифашизъм у теб.

ивайло, осъзнаваш ли какви ги плещиш? и като какъв се определяш?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 04:22 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Mon, 16 May 2022 04:22:14 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sjhm$96c$2@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
<t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<d05075f7-3cdf-4ca1-92b5-c27a9c202591n@googlegroups.com>
<5234a91c-2ea9-4f6f-84dd-6340ff963ba2n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="9420"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 08:56:15 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Моя ли е вината че давате калпави източници?

Tи даваш theguardian, washingtonpost и newyorktimes които сам упрекваше
във дебели фалшификации. Как така изведнъж станаха надеждни? Особено пък
ме учудва доверието ти в украиснки изтоници, направо смехотворно..
Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 04:27 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Специалната
операция върви по
план
Date: Mon, 16 May 2022 04:27:56 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sjsc$96c$3@gioia.aioe.org>
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com>
<t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com>
<t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<feac2257-673a-45b6-b627-65d696a61fban@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="9420"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 08:55:39 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Така и не ни каза откога стана антинацист,

Отклоняваш темата, но нищо. Не съм станал никакъв, просто отбелязах факт,
а на тебе не ти хареса и се разписка.

защото в миналото си защитавал отковено фашискти и дори нацистки тези (и режими) тук.

Например?

Да не говорим, че гласува ентусиазирано за Тръмп.

Тръмп е нацист?

Нистина искам да науча от къде се пръкна този антифашизъм у теб.

Оплете се и почна да дрънкаш глупости...Subject: Re: Специалната операция върви по план
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 17:34 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
X-Received: by 2002:ac8:5bd0:0:b0:2f3:bb55:4612 with SMTP id b16-20020ac85bd0000000b002f3bb554612mr16425978qtb.391.1652722446526;
Mon, 16 May 2022 10:34:06 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:6307:b0:e9:6ed6:cb2f with SMTP id
s7-20020a056870630700b000e96ed6cb2fmr9802179oao.26.1652722446176; Mon, 16 May
2022 10:34:06 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 10:34:05 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sjsc$96c$3@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <8843be8c-05c4-4261-bae7-b78a6682495fn@googlegroups.com>
<9dc49ae3-5a3a-4455-8fa5-444fde1e3a99n@googlegroups.com> <t5n2ag$1qpr$2@gioia.aioe.org>
<37bb8a30-9d2a-4b2e-85eb-a192445612b1n@googlegroups.com> <t5nao7$7s2$1@gioia.aioe.org>
<feac2257-673a-45b6-b627-65d696a61fban@googlegroups.com> <t5sjsc$96c$3@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <a6e1eb33-88b4-4c27-8476-d12ee4428760n@googlegroups.com>
Subject: Re: Специалната операция върв
и по план
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 17:34:06 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 12:27:57 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
защото в миналото си защитавал отковено фашискти и дори нацистки тези (и режими) тук.
Например?
Да не говорим, че гласува ентусиазирано за Тръмп.
Тръмп е нацист?

Тръмп се възхищава от фашизма и си мечтаеше да стане фашистки диктатор на САЩ,
но това няма как да стане. Фашизма е несъвместим с традициите на странта. Между
другото, по някаква странна причина никой тук (в медиите на САЩ) не забеляза
паралела между "Походъд към Рим" и събитията на 6 януари 2021.1

rocksolid light 0.8.3
clearneti2ptor