Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

"It's a dog-eat-dog world out there, and I'm wearing Milkbone underware." -- Norm, from _Cheers_


interests / soc.culture.bulgaria / Евакуирани или предали се -)

SubjectAuthor
* Евакуирани или предали се -)Радостина
`* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
 +* Re: Евакуирани или предали сеРадостина
 |`* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
 | `* Re: Евакуирани илиNick
 |  `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
 |   `* Re: Евакуирани илиNick
 |    `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
 |     `* Re: Евакуирани илиNick
 |      `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
 |       +* Re: Евакуирани илиchorbalan
 |       |`- Re: Евакуирани илиNick
 |       `- Re: Евакуирани илиNick
 `* Re: Евакуирани илиNick
  `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   +* Re: Евакуирани илиNick
   |`* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   | `* Re: Евакуирани илиNick
   |  `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   |   `- Re: Евакуирани илиNick
   +* Re: Евакуирани илиchorbalan
   |`* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   | `* Re: Евакуирани илиchorbalan
   |  `* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   |   +* Re: Евакуирани илиchorbalan
   |   |`* Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov
   |   | +- Re: Евакуирани илиNick
   |   | `- Re: Евакуирани илиchorbalan
   |   `- Re: Евакуирани илиNick
   `* Re: Евакуирани илиchorbalan
    `- Re: Евакуирани или предали сеIvaylo Ivanov

Pages:12
Subject: Евакуирани или предали се -)
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 03:50 UTC
X-Received: by 2002:a05:620a:298c:b0:6a0:94d2:2e39 with SMTP id r12-20020a05620a298c00b006a094d22e39mr18893423qkp.278.1652845825149;
Tue, 17 May 2022 20:50:25 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:40c4:b0:f1:a0cb:a46f with SMTP id
l4-20020a05687040c400b000f1a0cba46fmr7258258oal.288.1652845824789; Tue, 17
May 2022 20:50:24 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 20:50:24 -0700 (PDT)
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
Subject: Евакуирани или предали се -)
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 03:50:25 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))
проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно френските и американските командоси да ги разменят с руски пленници.
Дано само не са преносители на някакви зарази -)

Оказва се, че Путин е спасил живота на онова зелено джудже
срещу което се е готвело покушение. Дали поне едно благодаря ще каже.


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 14:08 UTC
References: 1
X-Received: by 2002:a05:622a:54d:b0:2f3:ce29:234a with SMTP id m13-20020a05622a054d00b002f3ce29234amr23442154qtx.559.1652882915414;
Wed, 18 May 2022 07:08:35 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:309f:b0:326:7710:36a3 with SMTP id
bl31-20020a056808309f00b00326771036a3mr32420oib.198.1652882912020; Wed, 18
May 2022 07:08:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 07:08:31 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 14:08:35 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:
Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които следя, ги наричат
"предали се".

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно френските и американските командоси да ги разменят с руски пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Дано само не са преносители на някакви зарази -)
Оказва се, че Путин е спасил живота на онова зелено джудже
срещу което се е готвело покушение. Дали поне едно благодаря ще каже.


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Радостина
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 01:25 UTC
References: 1 2
X-Received: by 2002:a05:6214:2503:b0:461:cb74:3fad with SMTP id gf3-20020a056214250300b00461cb743fadmr13016027qvb.63.1653182758528;
Sat, 21 May 2022 18:25:58 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:b00a:b0:f1:7f07:8c36 with SMTP id
y10-20020a056870b00a00b000f17f078c36mr8916854oae.278.1653182758201; Sat, 21
May 2022 18:25:58 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!feeder1.feed.usenet.farm!feed.usenet.farm!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 21 May 2022 18:25:57 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=70.95.5.7; posting-account=pGf-WgoAAACQwrSsVV3UdDU4CzhC9oVO
NNTP-Posting-Host: 70.95.5.7
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com> <2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: joyrad...@gmail.com (Радостина)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 01:25:58 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:
Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))
Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които следя, ги наричат
"предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно френските и американските командоси да ги разменят с руски пленници.
Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Дано само не са преносители на някакви зарази -)
Оказва се, че Путин е спасил живота на онова зелено джудже
срещу което се е готвело покушение. Дали поне едно благодаря ще каже.


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 02:59 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:a05:620a:298c:b0:6a0:94d2:2e39 with SMTP id r12-20020a05620a298c00b006a094d22e39mr10625213qkp.278.1653188344850;
Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a9d:1905:0:b0:60b:35a:297d with SMTP id
j5-20020a9d1905000000b0060b035a297dmr1572066ota.315.1653188344516; Sat, 21
May 2022 19:59:04 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 02:59:04 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:
On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:
On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:
Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))
Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които следя, ги наричат
"предали се".
масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно френските и американските командоси да ги разменят с руски пленници.
Toва още ли го вярваш? Божеее!
Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските и американските
командоси"? Виж само колко е лесно човек да те излъже стига лъжата да съвпада с товите
предразсъдъци, нали?


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 06:21 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!rocksolid2!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 06:21:45 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="24063"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските и
американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те излъже
стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

защото си идиот или защото си още по-голям идиот?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 10:05 UTC
References: 1 2
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 10:05:59 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="54238"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 18 May 2022 07:08:31 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които следя,
ги наричат "предали се".

PETER HITCHENS: Can anyone explain to me why this was called evacuation
and not surrender?

By Peter Hitchens for The Mail on Sunday

Published: 22:00 BST, 21 May 2022 | Updated: 09:11 BST, 22 May 2022

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10840777/PETER-HITCHENS-
explain-called-evacuation-not-surrender.html

само ивайло се прави на неразбрал, когато не му отърва.

опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или купен от
руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник и останалите,
са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на написаното в
дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by informing her
that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians had blocked off the
water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but it
was far more shocking that this highly educated person did not know this
important fact.

да не би с теб да е разговарял авторът?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 13:12 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:622a:15:b0:2f3:cd8f:2a78 with SMTP id x21-20020a05622a001500b002f3cd8f2a78mr13391609qtw.43.1653225155111;
Sun, 22 May 2022 06:12:35 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:ea02:0:b0:326:b521:1fbd with SMTP id
i2-20020acaea02000000b00326b5211fbdmr9343935oih.26.1653225154838; Sun, 22 May
2022 06:12:34 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com> <t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 13:12:35 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:
On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските и
американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те излъже
стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?
а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав въпрос??


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 13:30 UTC
References: 1 2 3
X-Received: by 2002:ac8:5f83:0:b0:2f3:dc9e:bb43 with SMTP id j3-20020ac85f83000000b002f3dc9ebb43mr13664131qta.171.1653226258255;
Sun, 22 May 2022 06:30:58 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:231a:b0:606:9d2:9508 with SMTP id
u26-20020a056830231a00b0060609d29508mr7182653ote.45.1653226257910; Sun, 22
May 2022 06:30:57 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweak.nl!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 13:30:58 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 6:06:01 AM UTC-4, Nick wrote:
On Wed, 18 May 2022 07:08:31 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които следя,
ги наричат "предали се".
PETER HITCHENS: Can anyone explain to me why this was called evacuation
and not surrender?

By Peter Hitchens for The Mail on Sunday

Published: 22:00 BST, 21 May 2022 | Updated: 09:11 BST, 22 May 2022

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10840777/PETER-HITCHENS-
explain-called-evacuation-not-surrender.html

само ивайло се прави на неразбрал, когато не му отърва.

Не съм твърдял, че никой на запад не е наричал предалите се войници "евакуирани", казах, че
това бе по-скоро малинствено твърдение на запад. Нерадост написа "обаче западЪТ ги нарича
евакуирали се", вместо "има хора на запад, които ги наричат евакуирани". Трябва ли да
цитирам статии от NYT, WaPo, WSJ, Guardian в които събитието е наречено "surrender"?
А това, че украинската пропаганда ги нарича "евакуирани" е вярно и напълно разбираемо.
То иначе нямаше да са пропагандисти.


опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или купен от
руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник и останалите,
са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на написаното в
дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by informing her
that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians had blocked off the
water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but it
was far more shocking that this highly educated person did not know this
important fact.

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite". Колко шокиращо!

Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 15:07 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 15:07:31 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
<t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="26326"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските и
американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те излъже
стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав въпрос??

ако нечий въпрос е глупав, това е твоя. това, че очакваш руснаците да
действат като вас в подобни ситуации, не е проблем на руснаците.

виж какво е споменал пушилин по този въпрос и помисли малко, ако можеш.
ама надали.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 15:13 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 15:13:10 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6dju6$pmm$5@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="26326"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 6:06:01 AM UTC-4, Nick wrote:

On Wed, 18 May 2022 07:08:31 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

PETER HITCHENS: Can anyone explain to me why this was called evacuation
and not surrender?

By Peter Hitchens for The Mail on Sunday

Published: 22:00 BST, 21 May 2022 | Updated: 09:11 BST, 22 May 2022

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10840777/PETER-HITCHENS-
explain-called-evacuation-not-surrender.html

само ивайло се прави на неразбрал, когато не му отърва.

Не съм твърдял, че никой на запад не е наричал предалите се войници
"евакуирани", казах, че това бе по-скоро малинствено твърдение на запад.
Нерадост написа "обаче западЪТ ги нарича евакуирали се", вместо "има
хора на запад, които ги наричат евакуирани". Трябва ли да цитирам статии
от NYT, WaPo, WSJ, Guardian в които събитието е наречено "surrender"?

много е забавно да те гледаме отстрани как се извърташ. и да се правиш на
буквалист, когато ти е изгодно.

А това, че украинската пропаганда ги нарича "евакуирани" е вярно и
напълно разбираемо.

То иначе нямаше да са пропагандисти.

а ти защо и вярваш, щом знаеш, че е пропаганда?! или да не питам повече,
жертво на пропгандата?

опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или купен
от руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник и
останалите, са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на
написаното в дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by informing
her that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians had blocked
off the water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but it
was far more shocking that this highly educated person did not know
this important fact.

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite".
Колко шокиращо!

каква война бе, идиот?! става дума за спирането на снабдяването на крим с
вода, което е факт от преди 8 години?! тогава в украйна имаше
антитерористична операция на украинците, а не специална военна операция на
руснаците.

като ти казвам да мислиш, докато четеш и преди да пишеш, не говоря празни
приказки.

чел, недочел, разбрал, недоразбрал, но бърза да се изходи.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 15:58 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 15:58:34 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="2471"; posting-host="/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite". Колко шокиращо!

Крим напандал Украйна!?Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 16:39 UTC
References: 1 2 3 4
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 16:39:18 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6dovl$1bd4$1@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="44452"; posting-host="/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

казах, че това бе по-скоро малинствено твърдение на запад.

Което не е така.
Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:41 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:a05:620a:318d:b0:6a3:63c2:8819 with SMTP id bi13-20020a05620a318d00b006a363c28819mr4917133qkb.485.1653244911041;
Sun, 22 May 2022 11:41:51 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:5b89:b0:e9:bb4c:a6f1 with SMTP id
em9-20020a0568705b8900b000e9bb4ca6f1mr10238362oab.52.1653244910769; Sun, 22
May 2022 11:41:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!peer02.ams4!peer.am4.highwinds-media.com!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 11:41:50 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com> <t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <6cb0dae0-be68-4f16-838d-5e4a4d2fcb07n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 18:41:51 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 1997
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 11:58:36 AM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite". Колко шокиращо!
Крим напандал Украйна!?

Русия нападнала Украйна.

Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:42 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:ad4:5be3:0:b0:461:d09e:115d with SMTP id k3-20020ad45be3000000b00461d09e115dmr14481226qvc.37.1653244953048;
Sun, 22 May 2022 11:42:33 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1704:b0:2f9:bb17:21f6 with SMTP id
bc4-20020a056808170400b002f9bb1721f6mr9736684oib.23.1653244952728; Sun, 22
May 2022 11:42:32 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 11:42:32 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6dovl$1bd4$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com> <t6dovl$1bd4$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <82f523a0-e326-4b07-a298-89401040aa74n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 18:42:33 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 12:39:19 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

казах, че това бе по-скоро малинствено твърдение на запад.
Което не е така.

Някакви доказателства в подкрепа на подобно твърдение?

Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:45 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
X-Received: by 2002:a05:620a:c99:b0:6a3:3c41:2d6 with SMTP id q25-20020a05620a0c9900b006a33c4102d6mr9965267qki.744.1653245149317;
Sun, 22 May 2022 11:45:49 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:2093:b0:605:6f01:1ed1 with SMTP id
y19-20020a056830209300b006056f011ed1mr7536172otq.166.1653245149069; Sun, 22
May 2022 11:45:49 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!peer03.ams4!peer.am4.highwinds-media.com!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 11:45:48 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com> <t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com> <t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1aa5ce42-7b08-427e-a90e-e65d1bd248e2n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 18:45:49 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 5086
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 11:07:32 AM UTC-4, Nick wrote:
On Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските и
американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те излъже
стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав въпрос??
ако нечий въпрос е глупав, това е твоя. това, че очакваш руснаците да
действат като вас в подобни ситуации, не е проблем на руснаците.

Като нас??


виж какво е споменал пушилин по този въпрос и помисли малко, ако можеш.
ама надали.

Какво е споменал Пушилин по този въпрос?


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:48 UTC
References: 1 2 3 4 5
X-Received: by 2002:ad4:4205:0:b0:461:c264:de4f with SMTP id k5-20020ad44205000000b00461c264de4fmr15008103qvp.69.1653245325577;
Sun, 22 May 2022 11:48:45 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1395:b0:32b:6ac:c62a with SMTP id
c21-20020a056808139500b0032b06acc62amr5237457oiw.288.1653245325278; Sun, 22
May 2022 11:48:45 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!news2.arglkargh.de!news.karotte.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 11:48:45 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6dju6$pmm$5@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com> <t6dju6$pmm$5@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <18c42006-900c-452c-b17f-3f7fc786313an@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Sun, 22 May 2022 18:48:45 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 11:13:12 AM UTC-4, Nick wrote:

...
А това, че украинската пропаганда ги нарича "евакуирани" е вярно и
напълно разбираемо.

То иначе нямаше да са пропагандисти.
а ти защо и вярваш, щом знаеш, че е пропаганда?! или да не питам повече,
жертво на пропгандата?

На какво "вярвам"??

опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или купен
от руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник и
останалите, са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на
написаното в дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by informing
her that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians had blocked
off the water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but it
was far more shocking that this highly educated person did not know
this important fact.

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite".
Колко шокиращо!
каква война бе, идиот?!

Онази започната от малките зелени човечета после наградени с медали в Кремъл, бе кретен!


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 19:02 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 19:02:11 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6e1bi$162n$2@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
<t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com>
<t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
<1aa5ce42-7b08-427e-a90e-e65d1bd248e2n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38999"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 11:45:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:07:32 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov
wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските
и американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те
излъже стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав въпрос??

ако нечий въпрос е глупав, това е твоя. това, че очакваш руснаците да
действат като вас в подобни ситуации, не е проблем на руснаците.

Като нас??

да, като вас. след като си ме причислил към русофилите, не виждам от какво
защо си изненадан, че те причислявам към тях? каквото повикало, такова се
обадило.

виж какво е споменал пушилин по този въпрос и помисли малко, ако можеш.
ама надали.

Какво е споменал Пушилин по този въпрос?

казах да видиш сам, а не да питаш. както се очакваше -- надали.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 19:03 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 19:03:08 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6e1dc$162n$3@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
<t6dju6$pmm$5@gioia.aioe.org>
<18c42006-900c-452c-b17f-3f7fc786313an@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38999"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 11:48:45 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:13:12 AM UTC-4, Nick wrote:

...

А това, че украинската пропаганда ги нарича "евакуирани" е вярно и
напълно разбираемо.

То иначе нямаше да са пропагандисти.
а ти защо и вярваш, щом знаеш, че е пропаганда?! или да не питам
повече, жертво на пропгандата?

На какво "вярвам"??

на пропаганда.

опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или
купен от руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник
и останалите, са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на
написаното в дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by
informing her that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians
had blocked off the water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but
it was far more shocking that this highly educated person did not
know this important fact.

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of
spite". Колко шокиращо!

каква война бе, идиот?!

Онази започната от малките зелени човечета после наградени с медали в
Кремъл, бе кретен!

каква война бе, идиот?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Sun, 22 May 2022 19:23 UTC
References: 1 2 3 4 5 6
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Sun, 22 May 2022 19:23:12 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6e2j0$1m0a$1@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
<t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
<6cb0dae0-be68-4f16-838d-5e4a4d2fcb07n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="55306"; posting-host="/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 11:41:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:58:36 AM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite". Колко шокиращо!
Крим напандал Украйна!?

Русия нападнала Украйна.

И затова спират водата на населението на Крим? Което ужким е тяхно и
гласът му в референдума фалшифициран?

Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 23 May 2022 01:48 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
X-Received: by 2002:a05:6214:1cc4:b0:435:b8a0:1fe9 with SMTP id g4-20020a0562141cc400b00435b8a01fe9mr15890134qvd.54.1653270483049;
Sun, 22 May 2022 18:48:03 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:25c2:b0:606:ed20:da5c with SMTP id
d2-20020a05683025c200b00606ed20da5cmr7747372otu.234.1653270482758; Sun, 22
May 2022 18:48:02 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.mixmin.net!news2.arglkargh.de!news.karotte.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:48:02 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6e2j0$1m0a$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com> <t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
<6cb0dae0-be68-4f16-838d-5e4a4d2fcb07n@googlegroups.com> <t6e2j0$1m0a$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1160d479-94b3-4a6e-ad5c-560173e11a2cn@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 23 May 2022 01:48:03 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 3:23:13 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sun, 22 May 2022 11:41:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:58:36 AM UTC-4, chorbalan wrote:
On Sun, 22 May 2022 06:30:57 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of spite". Колко шокиращо!
Крим напандал Украйна!?

Русия нападнала Украйна.
И затова спират водата на населението на Крим? Което ужким е тяхно и
гласът му в референдума фалшифициран?

Затова, да. Нарича се икономическа война. Точно както руснаците понякога спират газа към
страните (напр. България, която била братски народ на руския), които искат да накажат. А в
Крим никой не е умрал от жажда, долкокото ми е известно. Или греша?

Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 23 May 2022 01:51 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7
X-Received: by 2002:a05:6214:c29:b0:45a:fedd:7315 with SMTP id a9-20020a0562140c2900b0045afedd7315mr15137761qvd.59.1653270683399;
Sun, 22 May 2022 18:51:23 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:6489:b0:f1:99d9:d6b with SMTP id
cz9-20020a056870648900b000f199d90d6bmr10649155oab.198.1653270683155; Sun, 22
May 2022 18:51:23 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!news.neodome.net!news.uzoreto.com!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:51:22 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6e1dc$162n$3@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com> <t6dju6$pmm$5@gioia.aioe.org>
<18c42006-900c-452c-b17f-3f7fc786313an@googlegroups.com> <t6e1dc$162n$3@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ce770190-cbbc-4cc1-a82e-f5fa1316b735n@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 23 May 2022 01:51:23 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 3:03:09 PM UTC-4, Nick wrote:
On Sun, 22 May 2022 11:48:45 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:13:12 AM UTC-4, Nick wrote:

...

А това, че украинската пропаганда ги нарича "евакуирани" е вярно и
напълно разбираемо.

То иначе нямаше да са пропагандисти.
а ти защо и вярваш, щом знаеш, че е пропаганда?! или да не питам
повече, жертво на пропгандата?

На какво "вярвам"??
на пропаганда.

А ти?

опорките ти, че това е руска пропаганда, че авторът е изкуфял или
купен от руснаците, че daily mail не е достоверен и сигурен източник
и останалите, са до досада известни, така че може да ни ги спестиш.

предлагам вместо това да се съсредоточиш върху разбирането на
написаното в дописката, като например това:

The other night I shocked a distinguished Oxford academic by
informing her that the lovely, angelic, saintly, perfect Ukrainians
had blocked off the water supply to Crimea in 2014.

She was rightly shocked by this nasty, uncivilised act of spite, but
it was far more shocking that this highly educated person did not
know this important fact.

По време на война нападната страна направила "uncivilised act of
spite". Колко шокиращо!

каква война бе, идиот?!

Онази започната от малките зелени човечета после наградени с медали в
Кремъл, бе кретен!
каква война бе, идиот?

Войната заради която офицери като Мишкин и Чепика станаха "Герой на Русия".


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 23 May 2022 01:56 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X-Received: by 2002:a05:620a:40c2:b0:6a3:7a56:b282 with SMTP id g2-20020a05620a40c200b006a37a56b282mr2613313qko.408.1653270989840;
Sun, 22 May 2022 18:56:29 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:b401:b0:e9:9b18:667c with SMTP id
x1-20020a056870b40100b000e99b18667cmr11353757oap.169.1653270989564; Sun, 22
May 2022 18:56:29 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 22 May 2022 18:56:29 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6e1bi$162n$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com> <4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com> <t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com> <t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
<1aa5ce42-7b08-427e-a90e-e65d1bd248e2n@googlegroups.com> <t6e1bi$162n$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <151c85d0-ed44-433f-b097-bec2cd69fe2dn@googlegroups.com>
Subject: Re: Евакуирани или предали се
-)
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 23 May 2022 01:56:29 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 22, 2022 at 3:02:12 PM UTC-4, Nick wrote:
On Sun, 22 May 2022 11:45:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:07:32 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov
wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците, които
следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е вероятно
френските и американските командоси да ги разменят с руски
пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са "френските
и американските командоси"? Виж само колко е лесно човек да те
излъже стига лъжата да съвпада с товите предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав въпрос??

ако нечий въпрос е глупав, това е твоя. това, че очакваш руснаците да
действат като вас в подобни ситуации, не е проблем на руснаците.

Като нас??
да, като вас. след като си ме причислил към русофилите,

Аз съм те причислил? Що, ти не си ли?!?

не виждам от какво
защо си изненадан, че те причислявам към тях?

Не разбрах какво "правим в подобни ситуации". Какво примерно мислиш, че бихме направили
ако бяхме заловили руски офицери сред Талибаните или ИДИЛ? Щяхме да си мълчим?!?


каквото повикало, такова се
обадило.
виж какво е споменал пушилин по този въпрос и помисли малко, ако можеш.
ама надали.

Какво е споменал Пушилин по този въпрос?
казах да видиш сам, а не да питаш. както се очакваше -- надали.

Как пък не, аз търся какво си искал да кажеш...


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 23 May 2022 02:19 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Mon, 23 May 2022 02:19:14 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6eqv2$1fpt$1@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<t6d1u7$1kuu$1@gioia.aioe.org>
<32bbbba2-cf9c-4884-81b2-fa91dbe3f0efn@googlegroups.com>
<t6dmja$2d7$1@gioia.aioe.org>
<6cb0dae0-be68-4f16-838d-5e4a4d2fcb07n@googlegroups.com>
<t6e2j0$1m0a$1@gioia.aioe.org>
<1160d479-94b3-4a6e-ad5c-560173e11a2cn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="48957"; posting-host="/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 18:48:02 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Затова, да. Нарича се икономическа война. Точно както руснаците понякога спират газа към
страните (напр. България, която била братски народ на руския), които искат да накажат

Чакай сега, нали Крим е тяхна страна и техен народ? Значи война
срещу собствения си уж народ.. начинът ти да плюеш едните и да
хвалиш другите за едно и също поведение е безочливо нагъл..
Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 23 May 2022 02:24 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Mon, 23 May 2022 02:24:04 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6er84$1fpt$2@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
<t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com>
<t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
<1aa5ce42-7b08-427e-a90e-e65d1bd248e2n@googlegroups.com>
<t6e1bi$162n$2@gioia.aioe.org>
<151c85d0-ed44-433f-b097-bec2cd69fe2dn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="48957"; posting-host="/gvvbgNw95F9g03Fpm9y6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 18:56:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Не разбрах какво "правим в подобни ситуации". Какво примерно мислиш, че бихме направили
ако бяхме заловили руски офицери сред Талибаните или ИДИЛ? Щяхме да си мълчим?!?

Aко си ги избил или смяташ да ги избиеш ще си мълчиш.
Преди време стана дума за заловен американец за който руснаците казаха че
бил наемник и женевската конвенция не важала за него при което родителите
му тука нададоха вой; незнам какво стана с него.


Subject: Re: Евакуирани или предали се -)
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 23 May 2022 04:42 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Path: i2pn2.org!rocksolid2!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Евакуирани или
предали се -)
Date: Mon, 23 May 2022 04:42:29 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6f3bl$1e90$4@gioia.aioe.org>
References: <9d9c46fe-6e37-44eb-baed-fd823d8ef192n@googlegroups.com>
<2f9832c6-0e81-4640-bee0-9d70f50d0343n@googlegroups.com>
<4da0bffd-4a73-45f9-9d64-4a93e14e4300n@googlegroups.com>
<f1a5bd36-8f56-42d0-9226-5f20efb91bc2n@googlegroups.com>
<t6ckpp$nfv$3@gioia.aioe.org>
<77863854-68db-4e64-b613-8458bb6a2693n@googlegroups.com>
<t6djjj$pmm$4@gioia.aioe.org>
<1aa5ce42-7b08-427e-a90e-e65d1bd248e2n@googlegroups.com>
<t6e1bi$162n$2@gioia.aioe.org>
<151c85d0-ed44-433f-b097-bec2cd69fe2dn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="47392"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 22 May 2022 18:56:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 3:02:12 PM UTC-4, Nick wrote:

On Sun, 22 May 2022 11:45:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 11:07:32 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sun, 22 May 2022 06:12:34 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Sunday, May 22, 2022 at 2:21:46 AM UTC-4, Nick wrote:

On Sat, 21 May 2022 19:59:04 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Saturday, May 21, 2022 at 9:25:58 PM UTC-4, Радостина wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 7:08:35 AM UTC-7, Ivaylo Ivanov
wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 11:50:25 PM UTC-4, Радостина
wrote:

Значи почти 300 войника от Азовсталь са се предали,
обаче западът ги нарича евакуирали се -)))

Не знам кой на запад ги нарича "евакуирани". Източниците,
които следя, ги наричат "предали се".

масово ги наричат евакуирали се -)))

Глупости.

проблемът е, че още много са останали там. И много е
вероятно френските и американските командоси да ги
разменят с руски пленници.

Toва още ли го вярваш? Божеее!

Аз нищо не вярвам, обсъждам варианти.

Намериха ли ги вече? Нали всички се предадоха? Къде са
"френските и американските командоси"? Виж само колко е лесно
човек да те излъже стига лъжата да съвпада с товите
предразсъдъци, нали?

а защо си мислиш, че този факт ще бъде широко разпространен?

Защото ще е златна мина за руската пропаганда. Що за глупав
въпрос??

ако нечий въпрос е глупав, това е твоя. това, че очакваш руснаците
да действат като вас в подобни ситуации, не е проблем на руснаците.

Като нас??

да, като вас. след като си ме причислил към русофилите,

Аз съм те причислил? Що, ти не си ли?!?

да, ти.

и не, не аз пускам през ден хипервръзки за русия. излиза, че ти си  по-
голям русофил от мен. малко извратен тип, но определено русофил.

не виждам от какво защо си изненадан, че те причислявам към тях?

Не разбрах какво "правим в подобни ситуации". Какво примерно мислиш, че
бихме направили ако бяхме заловили руски офицери сред Талибаните или
ИДИЛ? Щяхме да си мълчим?!?

защо затвърждаваш впечатлението, че си идиот?

погледни внимателно какво си написал. после може да видиш аз какво съм
написал.

каквото повикало, такова се обадило.

виж какво е споменал пушилин по този въпрос и помисли малко, ако
можеш.

ама надали.

Какво е споменал Пушилин по този въпрос?

казах да видиш сам, а не да питаш. както се очакваше -- надали.

Как пък не, аз търся какво си искал да кажеш...

не аз, а пушилин какво е казал.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Pages:12
rocksolid light 0.7.2
clearneti2ptor