Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  nodelist  faq  login

I just forgot my whole philosophy of life!!!


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Cheers for Finland!

SubjectAuthor
* Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
`* Re: Cheers for Finland!chorbalan
 `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
  `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
   `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
    `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
     `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!Радостина
      |`- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   +* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |`* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   | `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |  `* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |   +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |   |   |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |   `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    +* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |    |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   |     `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     | `* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |     |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |      `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |       `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |        `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |         `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |          `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |           `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |            `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |             `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |              `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |               `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov

Pages:123
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 01:13 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X-Received: by 2002:a05:6214:430:b0:461:d0d7:14b6 with SMTP id a16-20020a056214043000b00461d0d714b6mr960093qvy.93.1652663632807;
Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:e392:0:b0:35f:7675:d874 with SMTP id
l18-20020a4ae392000000b0035f7675d874mr5268834oov.19.1652663632491; Sun, 15
May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:a0e5:95e6:2bfa:ca7e;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:a0e5:95e6:2bfa:ca7e
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <bfe50cc0-1685-40b8-9029-63867663590an@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 01:13:52 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 15, 2022 at 5:50:11 PM UTC-4, Tala Sym wrote:
За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и тези стигат...
Не съм предполагам че Руснаците може да се окажат толкова глупави като нация.. Жалка история, нищо добро не ги чака както и тях така и целия регион който е обвързан с тяхното влияние..

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 04:14 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:14:44 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="9420"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с
нещо за сигурността (и просперитета) на Русия?

Не естествено, не им се получи.

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия; Путин просто ги уплаши
и почнаха да действат в унисон.Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 04:25 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:25:50 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="12940"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
wrote:

On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
wrote:

Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
Наистина?

Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че запада,
предимно US и UК, насъскаха Украйна да се противопоставя зa
NATO мераците си и от там се почна.

Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
започната от Русия, не от Украйна.

Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.

Това как не е оправдание?

Добре, значи е оправдание.
НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е положението.
Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
прецени щото рискът ще е голям за всички.

Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с нещо
за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го виждам
точно обратното. След началото на германската инвазия на СССР, и
до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше правил
толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин обедини Европа
срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри
руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че тактиката от
заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити (например в
България, а в миналото и Украйна) беше много по-ефектива за
разширяване интересите на Русия. Не казвам, че само Русия ще
страда от тази война, но Русия със сигурност ще е най-тежко и
най-трайно засегната.

това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с ясно
съзнание и бистра мисъл ли си го писал?

Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не е
агент на ЦРУ :).

за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не
беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?

За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."

е, това само времето ще покаже.

при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
тези стигат...

особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 04:28 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:28:57 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sju9$ckc$3@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<bfe50cc0-1685-40b8-9029-63867663590an@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="12940"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 5:50:11 PM UTC-4, Tala Sym wrote:

За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."

То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
тези стигат...

Не съм предполагам че Руснаците може да се окажат толкова глупави като
нация.. Жалка история, нищо добро не ги чака както и тях така и целия
регион който е обвързан с тяхното влияние..

аха, имайки предвид състоянието на държавите от латинска америка, като
нищо ще се окажеш прав.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Tala Sym
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 05:36 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X-Received: by 2002:a05:622a:1a20:b0:2f7:3b31:7cba with SMTP id f32-20020a05622a1a2000b002f73b317cbamr6973132qtb.689.1652679379391;
Sun, 15 May 2022 22:36:19 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:40c4:b0:f1:a0cb:a46f with SMTP id
l4-20020a05687040c400b000f1a0cba46fmr1412660oal.288.1652679379146; Sun, 15
May 2022 22:36:19 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 22:36:18 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=24.19.191.17; posting-account=8_7WowoAAAA0781Cd5tdd8O0o2kanVU9
NNTP-Posting-Host: 24.19.191.17
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <4af25f94-fcb5-4f02-9bc9-5f7a62681d92n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: talasym...@gmail.com (Tala Sym)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 05:36:19 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Sunday, May 15, 2022 at 9:25:51 PM UTC-7, Nick wrote:
On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
wrote:

On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
wrote:

Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
Наистина?

Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че запада,
предимно US и UК, насъскаха Украйна да се противопоставя зa
NATO мераците си и от там се почна.

Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
започната от Русия, не от Украйна.

Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.

Това как не е оправдание?

Добре, значи е оправдание.
НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е положението.
Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
прецени щото рискът ще е голям за всички.

Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с нещо
за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го виждам
точно обратното. След началото на германската инвазия на СССР, и
до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше правил
толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин обедини Европа
срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри
руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че тактиката от
заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити (например в
България, а в миналото и Украйна) беше много по-ефектива за
разширяване интересите на Русия. Не казвам, че само Русия ще
страда от тази война, но Русия със сигурност ще е най-тежко и
най-трайно засегната.

това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с ясно
съзнание и бистра мисъл ли си го писал?

Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не е
агент на ЦРУ :).

за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не
беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?

За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
е, това само времето ще покаже.

при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

То и Хитлер е имал бая одобрение, но това не значи, че е бил прав. Но дори и да се абстрахираме от Хитлер. И 100% одобрение да има, руската икономика е вкарана в кален коловоз за поне 10 гоф. Поне!. Да не говорим, че НАТО беше пред разпадане (хеле па, ако Тръмп беше взел 2-ри мандат), а сега е по-сплотен от всякога. Дори Путин да се гътне утре, ЕС дълго ще продължи да се държи подозрително към Русия след таз "спец. операция".

То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
тези стигат...
особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.
Yup! Като нищо ЕС ще почне да купува яко LNG от US, 'дет се вика, дори и на пук (не на пазарен, а на чисто политически принцип).


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 07:28 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 07:28:14 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5suee$ghp$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
<4af25f94-fcb5-4f02-9bc9-5f7a62681d92n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="16953"; posting-host="A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Sun, 15 May 2022 22:36:18 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 9:25:51 PM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:

On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan
wrote:

On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
wrote:

On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
wrote:

On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
wrote:

Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
Наистина?

Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че
запада, предимно US и UК, насъскаха Украйна да се
противопоставя зa NATO мераците си и от там се почна.

Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
започната от Русия, не от Украйна.

Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.

Това как не е оправдание?

Добре, значи е оправдание.
НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е
положението.

Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
прецени щото рискът ще е голям за всички.

Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с
нещо за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го
виждам точно обратното. След началото на германската инвазия на
СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше
правил толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин
обедини Европа срещу Русия, срина руската икономика и нейното
бъдеще, и затри руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че
тактиката от заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити
(например в България, а в миналото и Украйна) беше много
по-ефектива за разширяване интересите на Русия. Не казвам, че
само Русия ще страда от тази война, но Русия със сигурност ще е
най-тежко и най-трайно засегната.

това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с
ясно съзнание и бистра мисъл ли си го писал?

Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не
е агент на ЦРУ :).

за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой
не беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?

За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина
руската икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
е, това само времето ще покаже.

при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според
мен.

То и Хитлер е имал бая одобрение, но това не значи, че е бил прав. Но
дори и да се абстрахираме от Хитлер. И 100% одобрение да има, руската
икономика е вкарана в кален коловоз за поне 10 гоф. Поне!. Да не
говорим, че НАТО беше пред разпадане (хеле па, ако Тръмп беше взел 2-ри
мандат), а сега е по-сплотен от всякога. Дори Путин да се гътне утре, ЕС
дълго ще продължи да се държи подозрително към Русия след таз "спец.
операция".

ама одобрението не е само в русия 8-)

То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но
и тези стигат...

особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.

Yup! Като нищо ЕС ще почне да купува яко LNG от US, 'дет се вика, дори и
на пук (не на пазарен, а на чисто политически принцип).

аха, точно така. и какво ще стане със себестойността на продукцията им?
или да не те питам такива сложни неща?

спомни си за изявлението на шефа на basf.

и какво значи яко? вземи потърси колко е потреблението на руски природен
газ в ес и виж колко може да изнасяте вие. и сподели какво си разбрал.

и накрая -- от русия купувате не само природен газ. да не минете на режим
на тока на западния бряг?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 14:29 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X-Received: by 2002:a05:6214:5296:b0:461:d3bb:ba01 with SMTP id kj22-20020a056214529600b00461d3bbba01mr2119906qvb.12.1652711361557;
Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:434d:b0:e5:9115:cb15 with SMTP id
x13-20020a056870434d00b000e59115cb15mr15356118oah.53.1652711361237; Mon, 16
May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:29:21 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 14:36 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X-Received: by 2002:a05:6214:621:b0:432:5e0d:cb64 with SMTP id a1-20020a056214062100b004325e0dcb64mr15865206qvx.65.1652711805618;
Mon, 16 May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:5707:b0:de:2cb8:7759 with SMTP id
k7-20020a056870570700b000de2cb87759mr15470888oap.20.1652711805345; Mon, 16
May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!usenet.goja.nl.eu.org!news.freedyn.de!speedkom.net!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=136.226.72.166; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 136.226.72.166
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:36:45 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 10:29:21 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия
Напълно невярно твърдение.
Аз през годините често съм си мислил че Европа е повече срещу САЩ (къде заслужено, къде не) отколкото срещу Русия.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 14:42 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X-Received: by 2002:a05:620a:16c2:b0:69f:ca37:f6b5 with SMTP id a2-20020a05620a16c200b0069fca37f6b5mr13176020qkn.48.1652712158934;
Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:55c8:0:b0:35e:9ab1:89e5 with SMTP id
e191-20020a4a55c8000000b0035e9ab189e5mr6215356oob.24.1652712158550; Mon, 16
May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ece7d311-61d4-4416-9b0e-72d992033057n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:42:38 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 12:25:51 AM UTC-4, Nick wrote:

...
при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

При пълен контрол над СМИ 75% одобрение не означава много. Между другото в края
на 2001, началото на "войната срещу тероризма", рейтинга на Буш син стигна до 90%
(и 70% в края на март 2003, началото на войната в Ирак). САЩ поне на хартия печелеше
войните в Афганистан и Ирак, но с времето рейтинга на Буш падна до 25%. Та въпроса ми
е какво общо има рейтигна с мъдростта или успеха на определена политика? Какъв ще е
рейтинга на Путин когато руснаците осъзнаят какво се случва със страната им (и с
войната в Украйна)?


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 14:46 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X-Received: by 2002:ad4:5a12:0:b0:456:3040:6b0 with SMTP id ei18-20020ad45a12000000b00456304006b0mr15691464qvb.68.1652712410308;
Mon, 16 May 2022 07:46:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:619:b0:606:a6d2:db5c with SMTP id
w25-20020a056830061900b00606a6d2db5cmr6286153oti.85.1652712410000; Mon, 16
May 2022 07:46:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:46:49 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:46:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 10:36:46 AM UTC-4, Dimitar Gueorguiev wrote:
On Monday, May 16, 2022 at 10:29:21 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия
Напълно невярно твърдение.
Аз през годините често съм си мислил че Европа е повече срещу САЩ (къде заслужено, къде не) отколкото срещу Русия.

Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика. Настоящия момент, когато почти единогласно са обединени срещу някого, е изключение.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Dimitar Gueorguiev
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 15:24 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X-Received: by 2002:a05:6214:621:b0:432:5e0d:cb64 with SMTP id a1-20020a056214062100b004325e0dcb64mr16084450qvx.65.1652714653450;
Mon, 16 May 2022 08:24:13 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:25c2:b0:606:ed20:da5c with SMTP id
d2-20020a05683025c200b00606ed20da5cmr5162618otu.234.1652714653160; Mon, 16
May 2022 08:24:13 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 08:24:12 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=136.226.72.166; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 136.226.72.166
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com> <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 15:24:13 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика.
Не, не е. Работил ли си в Европейска компания? За България и Балканите Европа може да е абстракция но аз нямах предвид тях.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 15:25 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 15:25:19 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5tqcv$6hm$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
<ece7d311-61d4-4416-9b0e-72d992033057n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="6710"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:25:51 AM UTC-4, Nick wrote:

...

при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според
мен.

При пълен контрол над СМИ 75% одобрение не означава много. Между другото
в края на 2001, началото на "войната срещу тероризма", рейтинга на Буш
син стигна до 90% (и 70% в края на март 2003, началото на войната в
Ирак). САЩ поне на хартия печелеше войните в Афганистан и Ирак, но с
времето рейтинга на Буш падна до 25%.

ми хубаво.

Та въпроса ми е какво общо има рейтигна с мъдростта или успеха на
определена политика? Какъв ще е рейтинга на Путин когато руснаците
осъзнаят какво се случва със страната им (и с войната в Украйна)?

ами седни на брега на реката и се въоръжи с търпение.

може и да разбереш какъв ще е рейтинга на путин, защото в момента си в
позицията на лисицата от онази басня.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 15:58 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 15:58:20 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5tsas$15le$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
<8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
<c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38574"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Mon, 16 May 2022 08:24:12 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:

Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и
политика.

Не, не е. Работил ли си в Европейска компания? За България и Балканите
Европа може да е абстракция, но аз нямах предвид тях.

сигурно имаш предвид западна европа, с което сам се опровергаваш.

може да се каже, че европа е била единна (с малки изключения) само в два
случая -- при хитлер и при наполеон.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Mon, 16 May 2022 20:56 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 20:56:34 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38889"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 14:12 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X-Received: by 2002:a05:620a:2886:b0:699:bab7:ae78 with SMTP id j6-20020a05620a288600b00699bab7ae78mr16011083qkp.618.1652796756870;
Tue, 17 May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:bd4:b0:326:c2e8:2d1e with SMTP id
o20-20020a0568080bd400b00326c2e82d1emr10893518oik.52.1652796756575; Tue, 17
May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com> <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
<c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <d4ac1584-7919-43b9-b352-7c43b785accbn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 17 May 2022 14:12:36 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 11:24:13 AM UTC-4, Dimitar Gueorguiev wrote:
On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика.
Не, не е. Работил ли си в Европейска компания?

Живял съм в Европа 30 години от живота си (в три различни страни там). Имам добра представа.


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 14:14 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X-Received: by 2002:a05:620a:2903:b0:6a0:4d8f:8b88 with SMTP id m3-20020a05620a290300b006a04d8f8b88mr16127324qkp.328.1652796870114;
Tue, 17 May 2022 07:14:30 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:210e:b0:328:ffdf:682d with SMTP id
r14-20020a056808210e00b00328ffdf682dmr4263932oiw.49.1652796869821; Tue, 17
May 2022 07:14:29 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 17 May 2022 14:14:30 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.
Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
историята си? Това сериозно ли?

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: chorbalan
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Tue, 17 May 2022 16:19 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Tue, 17 May 2022 16:19:56 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="41315"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.
Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 03:29 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X-Received: by 2002:a05:622a:44b:b0:2f3:f495:386b with SMTP id o11-20020a05622a044b00b002f3f495386bmr22594838qtx.349.1652844559718;
Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:bd4:b0:326:c2e8:2d1e with SMTP id
o20-20020a0568080bd400b00326c2e82d1emr12498172oik.52.1652844559341; Tue, 17
May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!paganini.bofh.team!news.killfile.org!news.eyrie.org!fnord.no!uucp.uio.no!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 03:29:19 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:
On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.
Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
историята си? Това сериозно ли?
Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб твърдението
"Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и ако не е какъв пример
би дал като доказателство?

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 18 May 2022 04:33 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 04:33:28 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="40777"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
ако не е какъв пример би дал като доказателство?

все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване в
нея, колкото срещу русия последните три века.

както вече казах, европа е била обединена само два пъти -- при наполеон и
при хитлер. и двата пъти трябва да си наясно как са свършили.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 14:16 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X-Received: by 2002:a05:6214:528e:b0:45a:95ff:337f with SMTP id kj14-20020a056214528e00b0045a95ff337fmr25080430qvb.78.1652883410741;
Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:b00a:b0:f1:7f07:8c36 with SMTP id
y10-20020a056870b00a00b000f17f078c36mr120641oae.278.1652883410446; Wed, 18
May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 14:16:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:
On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
ако не е какъв пример би дал като доказателство?
все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за дефинициите и
критериите? Ако според него военните съюзи не са част от критериите кое е? Ти имаш
ли отговор?


не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване в
нея, колкото срещу русия последните три века.

Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за повечето европейски
страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са против теб"?както вече казах, европа е била обединена само два пъти -- при наполеон и
при хитлер. и двата пъти трябва да си наясно как са свършили.
--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 18 May 2022 15:00 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 15:00:59 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="33604"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:

On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
ако не е какъв пример би дал като доказателство?

все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част от
критериите кое е? Ти имаш ли отговор?

не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване
в нея, колкото срещу русия последните три века.

Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу
поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за
повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са
против теб"?

зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон или
хитлер?

иначе може да поговорим и за нахлуванията на сащ в чужди страни, които не
са двуцуфрено число.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 15:28 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X-Received: by 2002:ac8:5b50:0:b0:2f3:f4a7:d6cb with SMTP id n16-20020ac85b50000000b002f3f4a7d6cbmr244552qtw.287.1652887736165;
Wed, 18 May 2022 08:28:56 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:13ce:b0:606:702b:87f0 with SMTP id
e14-20020a05683013ce00b00606702b87f0mr62419otq.159.1652887735744; Wed, 18 May
2022 08:28:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.mixmin.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org> <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 15:28:56 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 18, 2022 at 11:01:00 AM UTC-4, Nick wrote:
On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:

On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
ако не е какъв пример би дал като доказателство?

все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част от
критериите кое е? Ти имаш ли отговор?

не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване
в нея, колкото срещу русия последните три века.

Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу
поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за
повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са
против теб"?
зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон или
хитлер?

Последната инвазия в Англия е преди повече от три века, но някак си не мисля, че критерия
на Борко за "всички са против тях" е че два пъти за последните 300 години други страни са
нахлули на твоя територия. Както казах, по този критерий "цяла Европа" е против почти
всяка европейска страна. А причината да избра за въпроса си Великобритания трябва да е
ясна на всеки с елементарни познания по съвременна европейска история. 


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Wed, 18 May 2022 16:14 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 16:14:13 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
<44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="37769"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 11:01:00 AM UTC-4, Nick wrote:

On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:

On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan
wrote:

...

. С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в
които Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли
е и ако не е какъв пример би дал като доказателство?

все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част
от критериите кое е? Ти имаш ли отговор?

не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за
нахлуване в нея, колкото срещу русия последните три века.

Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века
(срещу поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под
средното за повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички
в Европа са против теб"?

зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон
или хитлер?

Последната инвазия в Англия е преди повече от три века, но някак си не
мисля, че критерия на Борко за "всички са против тях" е че два пъти за
последните 300 години други страни са нахлули на твоя територия. Както
казах, по този критерий "цяла Европа" е против почти всяка европейска
страна. А причината да избра за въпроса си Великобритания трябва да е
ясна на всеки с елементарни познания по съвременна европейска история.

последната инвазия в англия не е била с мащабите на наполеон и хитлер,
всъщност може да я приемеш за роднинска крамола.

критерият на чорби е повече от ясен.

между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската война
в русия.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Ivaylo Ivanov
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 19 May 2022 13:49 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X-Received: by 2002:a05:622a:1195:b0:2f3:b8bf:46ab with SMTP id m21-20020a05622a119500b002f3b8bf46abmr3918229qtk.190.1652968183642;
Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:c44:0:b0:328:b743:9a2c with SMTP id
i4-20020aca0c44000000b00328b7439a2cmr2836515oiy.20.1652968183335; Thu, 19 May
2022 06:49:43 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:b1a8:d54b:25dc:2f44;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:b1a8:d54b:25dc:2f44
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org> <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org> <44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
<t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <e96d83be-3543-49e6-9c97-41da1c54298dn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Thu, 19 May 2022 13:49:43 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
View all headers
On Wednesday, May 18, 2022 at 12:14:15 PM UTC-4, Nick wrote:
On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

...
критерият на чорби е повече от ясен.

Като е "ясен" защо не ни го кажеш?


между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската война
в русия.

Тя добра (роднинска крамола) ли е или лоша? Спoред сегашния обитател на Кремъл, болшевиките са съсипали Русия.
Следва, че хората/държавите опитали се да спрат болшевиките са действали за благото на Русия.

Subject: Re: Cheers for Finland!
From: Nick
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Organization: Aioe.org NNTP Server
Date: Thu, 19 May 2022 15:35 UTC
References: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Thu, 19 May 2022 15:35:22 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t65o3q$rf8$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
<44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
<t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
<e96d83be-3543-49e6-9c97-41da1c54298dn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="28136"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
View all headers
On Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:14:15 PM UTC-4, Nick wrote:

On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

...

критерият на чорби е повече от ясен.

Като е "ясен" защо не ни го кажеш?

защото е възпитателно сам да го разбереш. дадено наготово не е добър
подход.

между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската
война в русия.

Тя добра (роднинска крамола) ли е или лоша? Спoред сегашния обитател на
Кремъл, болшевиките са съсипали Русия.

не съм я споменал в морален аспект. просто я добавям към другите две
нахлувания в русия. и трите завършват печално за нахлулите.

Следва, че хората/държавите опитали се да спрат болшевиките са действали
за благото на Русия.

аха, аха …

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


Pages:123

rocksolid light 0.8.3
clearneti2ptor