Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  newsreader  groups  login

Message-ID:  

Look out! Behind you!


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Cheers for Finland!

SubjectAuthor
* Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
`* Re: Cheers for Finland!chorbalan
 `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
  `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
   `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
    `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
     `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!Радостина
      |`- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   +* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |`* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   | `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |  `* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |   +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |   |   |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |   `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    +* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |    |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   |     `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     | `* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |     |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |      `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |       `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |        `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |         `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |          `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |           `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |            `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |             `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |              `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |               `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov

Pages:123
Re: Cheers for Finland!

<bfe50cc0-1685-40b8-9029-63867663590an@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5211&group=soc.culture.bulgaria#5211

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:430:b0:461:d0d7:14b6 with SMTP id a16-20020a056214043000b00461d0d714b6mr960093qvy.93.1652663632807;
Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:e392:0:b0:35f:7675:d874 with SMTP id
l18-20020a4ae392000000b0035f7675d874mr5268834oov.19.1652663632491; Sun, 15
May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2601:18f:801:a890:a0e5:95e6:2bfa:ca7e;
posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 2601:18f:801:a890:a0e5:95e6:2bfa:ca7e
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <bfe50cc0-1685-40b8-9029-63867663590an@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 01:13:52 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Dimitar Gueorguiev - Mon, 16 May 2022 01:13 UTC

On Sunday, May 15, 2022 at 5:50:11 PM UTC-4, Tala Sym wrote:
> За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
> То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и тези стигат...
Не съм предполагам че Руснаците може да се окажат толкова глупави като нация.. Жалка история, нищо добро не ги чака както и тях така и целия регион който е обвързан с тяхното влияние..

Re: Cheers for Finland!

<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5212&group=soc.culture.bulgaria#5212

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:14:44 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="9420"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: chorbalan - Mon, 16 May 2022 04:14 UTC

On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с
> нещо за сигурността (и просперитета) на Русия?

Не естествено, не им се получи.

> . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

Не, Европа винаги е била против Русия; Путин просто ги уплаши
и почнаха да действат в унисон.

Re: Cheers for Finland!

<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5215&group=soc.culture.bulgaria#5215

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:25:50 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="12940"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Mon, 16 May 2022 04:25 UTC

On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

> On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:

>> On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

>> > On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:

>> >> On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> > On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> >> On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan wrote:

>> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
>> >> >> >> > wrote:

>> >> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
>> >> >> >> >> wrote:

>> >> >> >> >> > Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
>> >> >> >> >> > Наистина?

>> >> >> >> >> Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че запада,
>> >> >> >> >> предимно US и UК, насъскаха Украйна да се противопоставя зa
>> >> >> >> >> NATO мераците си и от там се почна.

>> >> >> >> > Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
>> >> >> >> > започната от Русия, не от Украйна.

>> >> >> >> Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.

>> >> >> > Това как не е оправдание?

>> >> >> Добре, значи е оправдание.
>> >> >> НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
>> >> >> предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е положението.
>> >> >> Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
>> >> >> Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
>> >> >> наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
>> >> >> постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
>> >> >> прецени щото рискът ще е голям за всички.

>> >> > Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с нещо
>> >> > за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го виждам
>> >> > точно обратното. След началото на германската инвазия на СССР, и
>> >> > до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше правил
>> >> > толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин обедини Европа
>> >> > срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри
>> >> > руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че тактиката от
>> >> > заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити (например в
>> >> > България, а в миналото и Украйна) беше много по-ефектива за
>> >> > разширяване интересите на Русия. Не казвам, че само Русия ще
>> >> > страда от тази война, но Русия със сигурност ще е най-тежко и
>> >> > най-трайно засегната.

>> >> това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с ясно
>> >> съзнание и бистра мисъл ли си го писал?

>> > Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не е
>> > агент на ЦРУ :).

>> за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
>> инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не
>> беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?

> За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
> икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."

е, това само времето ще покаже.

при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

> То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
> тези стигат...

особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<t5sju9$ckc$3@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5217&group=soc.culture.bulgaria#5217

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 04:28:57 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5sju9$ckc$3@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<bfe50cc0-1685-40b8-9029-63867663590an@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="12940"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Mon, 16 May 2022 04:28 UTC

On Sun, 15 May 2022 18:13:52 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

> On Sunday, May 15, 2022 at 5:50:11 PM UTC-4, Tala Sym wrote:

>> За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
>> икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."

>> То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
>> тези стигат...

> Не съм предполагам че Руснаците може да се окажат толкова глупави като
> нация.. Жалка история, нищо добро не ги чака както и тях така и целия
> регион който е обвързан с тяхното влияние..

аха, имайки предвид състоянието на държавите от латинска америка, като
нищо ще се окажеш прав.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<4af25f94-fcb5-4f02-9bc9-5f7a62681d92n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5218&group=soc.culture.bulgaria#5218

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:1a20:b0:2f7:3b31:7cba with SMTP id f32-20020a05622a1a2000b002f73b317cbamr6973132qtb.689.1652679379391;
Sun, 15 May 2022 22:36:19 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:40c4:b0:f1:a0cb:a46f with SMTP id
l4-20020a05687040c400b000f1a0cba46fmr1412660oal.288.1652679379146; Sun, 15
May 2022 22:36:19 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Sun, 15 May 2022 22:36:18 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=24.19.191.17; posting-account=8_7WowoAAAA0781Cd5tdd8O0o2kanVU9
NNTP-Posting-Host: 24.19.191.17
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <4af25f94-fcb5-4f02-9bc9-5f7a62681d92n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: talasym...@gmail.com (Tala Sym)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 05:36:19 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Tala Sym - Mon, 16 May 2022 05:36 UTC

On Sunday, May 15, 2022 at 9:25:51 PM UTC-7, Nick wrote:
> On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:
>
> > On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:
>
> >> On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:
>
> >> > On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:
>
> >> >> On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan wrote:
>
> >> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
> >> >> >> >> > wrote:
>
> >> >> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
> >> >> >> >> >> wrote:
>
> >> >> >> >> >> > Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
> >> >> >> >> >> > Наистина?
>
> >> >> >> >> >> Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че запада,
> >> >> >> >> >> предимно US и UК, насъскаха Украйна да се противопоставя зa
> >> >> >> >> >> NATO мераците си и от там се почна.
>
> >> >> >> >> > Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
> >> >> >> >> > започната от Русия, не от Украйна.
>
> >> >> >> >> Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.
>
> >> >> >> > Това как не е оправдание?
>
> >> >> >> Добре, значи е оправдание.
> >> >> >> НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
> >> >> >> предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е положението.
> >> >> >> Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
> >> >> >> Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
> >> >> >> наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
> >> >> >> постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
> >> >> >> прецени щото рискът ще е голям за всички.
>
> >> >> > Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с нещо
> >> >> > за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го виждам
> >> >> > точно обратното. След началото на германската инвазия на СССР, и
> >> >> > до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше правил
> >> >> > толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин обедини Европа
> >> >> > срещу Русия, срина руската икономика и нейното бъдеще, и затри
> >> >> > руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че тактиката от
> >> >> > заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити (например в
> >> >> > България, а в миналото и Украйна) беше много по-ефектива за
> >> >> > разширяване интересите на Русия. Не казвам, че само Русия ще
> >> >> > страда от тази война, но Русия със сигурност ще е най-тежко и
> >> >> > най-трайно засегната.
>
> >> >> това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с ясно
> >> >> съзнание и бистра мисъл ли си го писал?
>
> >> > Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не е
> >> > агент на ЦРУ :).
>
> >> за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
> >> инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не
> >> беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?
>
> > За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина руската
> > икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
> е, това само времето ще покаже.
>
> при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

То и Хитлер е имал бая одобрение, но това не значи, че е бил прав. Но дори и да се абстрахираме от Хитлер. И 100% одобрение да има, руската икономика е вкарана в кален коловоз за поне 10 гоф. Поне!. Да не говорим, че НАТО беше пред разпадане (хеле па, ако Тръмп беше взел 2-ри мандат), а сега е по-сплотен от всякога. Дори Путин да се гътне утре, ЕС дълго ще продължи да се държи подозрително към Русия след таз "спец. операция".

> > То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но и
> > тези стигат...
> особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.
Yup! Като нищо ЕС ще почне да купува яко LNG от US, 'дет се вика, дори и на пук (не на пазарен, а на чисто политически принцип).

Re: Cheers for Finland!

<t5suee$ghp$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5219&group=soc.culture.bulgaria#5219

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 07:28:14 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5suee$ghp$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
<4af25f94-fcb5-4f02-9bc9-5f7a62681d92n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="16953"; posting-host="A42kCxNBh6JRi0oE1JcjiQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Mon, 16 May 2022 07:28 UTC

On Sun, 15 May 2022 22:36:18 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

> On Sunday, May 15, 2022 at 9:25:51 PM UTC-7, Nick wrote:

>> On Sun, 15 May 2022 14:50:10 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

>> > On Sunday, May 15, 2022 at 2:26:21 PM UTC-7, Nick wrote:

>> >> On Sun, 15 May 2022 14:05:01 -0700 (PDT), Tala Sym wrote:

>> >> > On Sunday, May 15, 2022 at 9:37:42 AM UTC-7, Nick wrote:

>> >> >> On Sun, 15 May 2022 09:22:56 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 9:51:25 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 14:47:12 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 11:35:39 AM UTC-7, chorbalan
>> >> >> >> > wrote:

>> >> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 09:56:52 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
>> >> >> >> >> wrote:

>> >> >> >> >> > On Friday, May 13, 2022 at 12:47:15 PM UTC-4, chorbalan
>> >> >> >> >> > wrote:

>> >> >> >> >> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov
>> >> >> >> >> >> wrote:

>> >> >> >> >> >> > Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук?
>> >> >> >> >> >> > Наистина?

>> >> >> >> >> >> Да, наистина, какво се правиш на ударен? Казах че
>> >> >> >> >> >> запада, предимно US и UК, насъскаха Украйна да се
>> >> >> >> >> >> противопоставя зa NATO мераците си и от там се почна.

>> >> >> >> >> > Каза че Русия е оправдана да нападне Украйна. Войната бе
>> >> >> >> >> > започната от Русия, не от Украйна.

>> >> >> >> >> Казах, че има основание, щото не иска НАТО в Украйна.

>> >> >> >> > Това как не е оправдание?

>> >> >> >> Добре, значи е оправдание.
>> >> >> >> НАТО-то се разширяваше срещу протестите на Русия, Украйна беше
>> >> >> >> предупреда и не се съобрази, беше нападната. Това е
>> >> >> >> положението.

>> >> >> >> Всеки да си прави изводите. Сега може би е удобен момент за
>> >> >> >> Финландия да се присъедини, но кой знае какво ще стане ако
>> >> >> >> наистина си подаде кандидатурата, щото Путин там вече може да
>> >> >> >> постъпи наистина опасно, това трябва да много внимателно да се
>> >> >> >> прецени щото рискът ще е голям за всички.

>> >> >> > Наистина ли мислиш, че руската инвазия в Украйна допренесе с
>> >> >> > нещо за сигурността (и просперитета) на Русия? Защото аз го
>> >> >> > виждам точно обратното. След началото на германската инвазия на
>> >> >> > СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой не беше
>> >> >> > правил толкова тежък удар срещу Русия. С един замах Путин
>> >> >> > обедини Европа срещу Русия, срина руската икономика и нейното
>> >> >> > бъдеще, и затри руската армия. Няма начин да не осъзнаваш, че
>> >> >> > тактиката от заплахи, изнудване и подкупване на чуждите елити
>> >> >> > (например в България, а в миналото и Украйна) беше много
>> >> >> > по-ефектива за разширяване интересите на Русия. Не казвам, че
>> >> >> > само Русия ще страда от тази война, но Русия със сигурност ще е
>> >> >> > най-тежко и най-трайно засегната.

>> >> >> това в the guardian ли го пише или е твое собствено мнение? и с
>> >> >> ясно съзнание и бистра мисъл ли си го писал?

>> >> > Тук май Ивайло ще се окаже прав. Напоследък се чудя дали Путин не
>> >> > е агент на ЦРУ :).

>> >> за кое ще се окаже прав? за това ли - „След началото на германската
>> >> инвазия на СССР, и до началото на руската инвазия в Украйна, никой
>> >> не беше правил толкова тежък удар срещу Русия.“?

>> > За това: "С един замах Путин обедини Европа срещу Русия, срина
>> > руската икономика и нейното бъдеще, и затри руската армия."
>> е, това само времето ще покаже.

>> при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според
>> мен.

> То и Хитлер е имал бая одобрение, но това не значи, че е бил прав. Но
> дори и да се абстрахираме от Хитлер. И 100% одобрение да има, руската
> икономика е вкарана в кален коловоз за поне 10 гоф. Поне!. Да не
> говорим, че НАТО беше пред разпадане (хеле па, ако Тръмп беше взел 2-ри
> мандат), а сега е по-сплотен от всякога. Дори Путин да се гътне утре, ЕС
> дълго ще продължи да се държи подозрително към Русия след таз "спец.
> операция".

ама одобрението не е само в русия 8-)

>> > То има и още вреди, 'дет нанесе с една едничка специална операция, но
>> > и тези стигат...

>> особено ако изпълни намерението си да продава само в рубли.

> Yup! Като нищо ЕС ще почне да купува яко LNG от US, 'дет се вика, дори и
> на пук (не на пазарен, а на чисто политически принцип).

аха, точно така. и какво ще стане със себестойността на продукцията им?
или да не те питам такива сложни неща?

спомни си за изявлението на шефа на basf.

и какво значи яко? вземи потърси колко е потреблението на руски природен
газ в ес и виж колко може да изнасяте вие. и сподели какво си разбрал.

и накрая -- от русия купувате не само природен газ. да не минете на режим
на тока на западния бряг?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5221&group=soc.culture.bulgaria#5221

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:5296:b0:461:d3bb:ba01 with SMTP id kj22-20020a056214529600b00461d3bbba01mr2119906qvb.12.1652711361557;
Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:434d:b0:e5:9115:cb15 with SMTP id
x13-20020a056870434d00b000e59115cb15mr15356118oah.53.1652711361237; Mon, 16
May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:29:21 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Mon, 16 May 2022 14:29 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

...
> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
> Не, Европа винаги е била против Русия

Напълно невярно твърдение.

Re: Cheers for Finland!

<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5222&group=soc.culture.bulgaria#5222

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:621:b0:432:5e0d:cb64 with SMTP id a1-20020a056214062100b004325e0dcb64mr15865206qvx.65.1652711805618;
Mon, 16 May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:5707:b0:de:2cb8:7759 with SMTP id
k7-20020a056870570700b000de2cb87759mr15470888oap.20.1652711805345; Mon, 16
May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!usenet.goja.nl.eu.org!news.freedyn.de!speedkom.net!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:36:45 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=136.226.72.166; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 136.226.72.166
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:36:45 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Dimitar Gueorguiev - Mon, 16 May 2022 14:36 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 10:29:21 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
> On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
> ...
> > > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
> > Не, Европа винаги е била против Русия
> Напълно невярно твърдение.
Аз през годините често съм си мислил че Европа е повече срещу САЩ (къде заслужено, къде не) отколкото срещу Русия.

Re: Cheers for Finland!

<ece7d311-61d4-4416-9b0e-72d992033057n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5223&group=soc.culture.bulgaria#5223

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:620a:16c2:b0:69f:ca37:f6b5 with SMTP id a2-20020a05620a16c200b0069fca37f6b5mr13176020qkn.48.1652712158934;
Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:55c8:0:b0:35e:9ab1:89e5 with SMTP id
e191-20020a4a55c8000000b0035e9ab189e5mr6215356oob.24.1652712158550; Mon, 16
May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org> <1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org> <3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ece7d311-61d4-4416-9b0e-72d992033057n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:42:38 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Mon, 16 May 2022 14:42 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 12:25:51 AM UTC-4, Nick wrote:

...
> при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според мен.

При пълен контрол над СМИ 75% одобрение не означава много. Между другото в края
на 2001, началото на "войната срещу тероризма", рейтинга на Буш син стигна до 90%
(и 70% в края на март 2003, началото на войната в Ирак). САЩ поне на хартия печелеше
войните в Афганистан и Ирак, но с времето рейтинга на Буш падна до 25%. Та въпроса ми
е какво общо има рейтигна с мъдростта или успеха на определена политика? Какъв ще е
рейтинга на Путин когато руснаците осъзнаят какво се случва със страната им (и с
войната в Украйна)?

Re: Cheers for Finland!

<8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5224&group=soc.culture.bulgaria#5224

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:ad4:5a12:0:b0:456:3040:6b0 with SMTP id ei18-20020ad45a12000000b00456304006b0mr15691464qvb.68.1652712410308;
Mon, 16 May 2022 07:46:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:619:b0:606:a6d2:db5c with SMTP id
w25-20020a056830061900b00606a6d2db5cmr6286153oti.85.1652712410000; Mon, 16
May 2022 07:46:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 07:46:49 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:dc1d:fba0:17b6:e429
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 14:46:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Mon, 16 May 2022 14:46 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 10:36:46 AM UTC-4, Dimitar Gueorguiev wrote:
> On Monday, May 16, 2022 at 10:29:21 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
> > ...
> > > > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
> > > Не, Европа винаги е била против Русия
> > Напълно невярно твърдение.
> Аз през годините често съм си мислил че Европа е повече срещу САЩ (къде заслужено, къде не) отколкото срещу Русия.

Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика. Настоящия момент, когато почти единогласно са обединени срещу някого, е изключение.

Re: Cheers for Finland!

<c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5225&group=soc.culture.bulgaria#5225

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:621:b0:432:5e0d:cb64 with SMTP id a1-20020a056214062100b004325e0dcb64mr16084450qvx.65.1652714653450;
Mon, 16 May 2022 08:24:13 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:25c2:b0:606:ed20:da5c with SMTP id
d2-20020a05683025c200b00606ed20da5cmr5162618otu.234.1652714653160; Mon, 16
May 2022 08:24:13 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Mon, 16 May 2022 08:24:12 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=136.226.72.166; posting-account=U63mxAoAAAAL4SLLKnhpGP2ijVhz1Fnk
NNTP-Posting-Host: 136.226.72.166
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com> <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: dimitar....@gmail.com (Dimitar Gueorguiev)
Injection-Date: Mon, 16 May 2022 15:24:13 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Dimitar Gueorguiev - Mon, 16 May 2022 15:24 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
> Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика.
Не, не е. Работил ли си в Европейска компания? За България и Балканите Европа може да е абстракция но аз нямах предвид тях.

Re: Cheers for Finland!

<t5tqcv$6hm$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5226&group=soc.culture.bulgaria#5226

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 15:25:19 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5tqcv$6hm$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5ra8l$1fba$5@gioia.aioe.org>
<1f4d3760-66ff-46af-bc9d-6486a77c92c2n@googlegroups.com>
<t5rr5s$uov$2@gioia.aioe.org>
<3f576a10-3031-4567-ac5f-eb8396b91c85n@googlegroups.com>
<t5sjoe$ckc$2@gioia.aioe.org>
<ece7d311-61d4-4416-9b0e-72d992033057n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="6710"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Mon, 16 May 2022 15:25 UTC

On Mon, 16 May 2022 07:42:38 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Monday, May 16, 2022 at 12:25:51 AM UTC-4, Nick wrote:

> ...

>> при одобрение над 75% на неговите действия още нищо не е ясно, според
>> мен.

> При пълен контрол над СМИ 75% одобрение не означава много. Между другото
> в края на 2001, началото на "войната срещу тероризма", рейтинга на Буш
> син стигна до 90% (и 70% в края на март 2003, началото на войната в
> Ирак). САЩ поне на хартия печелеше войните в Афганистан и Ирак, но с
> времето рейтинга на Буш падна до 25%.

ми хубаво.

> Та въпроса ми е какво общо има рейтигна с мъдростта или успеха на
> определена политика? Какъв ще е рейтинга на Путин когато руснаците
> осъзнаят какво се случва със страната им (и с войната в Украйна)?

ами седни на брега на реката и се въоръжи с търпение.

може и да разбереш какъв ще е рейтинга на путин, защото в момента си в
позицията на лисицата от онази басня.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<t5tsas$15le$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5227&group=soc.culture.bulgaria#5227

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 15:58:20 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5tsas$15le$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com>
<8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
<c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38574"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Mon, 16 May 2022 15:58 UTC

On Mon, 16 May 2022 08:24:12 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:

> On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:

>> Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и
>> политика.

> Не, не е. Работил ли си в Европейска компания? За България и Балканите
> Европа може да е абстракция, но аз нямах предвид тях.

сигурно имаш предвид западна европа, с което сам се опровергаваш.

може да се каже, че европа е била единна (с малки изключения) само в два
случая -- при хитлер и при наполеон.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5229&group=soc.culture.bulgaria#5229

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Mon, 16 May 2022 20:56:34 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="38889"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: chorbalan - Mon, 16 May 2022 20:56 UTC

On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> ...
>> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
>> Не, Европа винаги е била против Русия
>
> Напълно невярно твърдение.

Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Re: Cheers for Finland!

<d4ac1584-7919-43b9-b352-7c43b785accbn@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5233&group=soc.culture.bulgaria#5233

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:620a:2886:b0:699:bab7:ae78 with SMTP id j6-20020a05620a288600b00699bab7ae78mr16011083qkp.618.1652796756870;
Tue, 17 May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:bd4:b0:326:c2e8:2d1e with SMTP id
o20-20020a0568080bd400b00326c2e82d1emr10893518oik.52.1652796756575; Tue, 17
May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 07:12:36 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<aa2b3a48-6c08-48a8-a6e3-186cb7bdd451n@googlegroups.com> <8e2231a2-eed9-42b0-9807-1f09c3a4d082n@googlegroups.com>
<c1eab65f-79ce-4e38-b178-7f75b91c18f6n@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <d4ac1584-7919-43b9-b352-7c43b785accbn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 17 May 2022 14:12:36 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Tue, 17 May 2022 14:12 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 11:24:13 AM UTC-4, Dimitar Gueorguiev wrote:
> On Monday, May 16, 2022 at 10:46:50 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
> > Европа е по-скоро абстракция - 50-тина страни с разнородни интереси и политика.
> Не, не е. Работил ли си в Европейска компания?

Живял съм в Европа 30 години от живота си (в три различни страни там). Имам добра представа.

Re: Cheers for Finland!

<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5234&group=soc.culture.bulgaria#5234

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:620a:2903:b0:6a0:4d8f:8b88 with SMTP id m3-20020a05620a290300b006a04d8f8b88mr16127324qkp.328.1652796870114;
Tue, 17 May 2022 07:14:30 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:210e:b0:328:ffdf:682d with SMTP id
r14-20020a056808210e00b00328ffdf682dmr4263932oiw.49.1652796869821; Tue, 17
May 2022 07:14:29 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1c48:7c59:131a:8b61
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 17 May 2022 14:14:30 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Tue, 17 May 2022 14:14 UTC

On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
> >
> > ...
> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
> >> Не, Европа винаги е била против Русия
> >
> > Напълно невярно твърдение.
> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
историята си? Това сериозно ли?

Re: Cheers for Finland!

<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5237&group=soc.culture.bulgaria#5237

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Tue, 17 May 2022 16:19:56 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="41315"; posting-host="Jrvrpkb7s4mhpApceatb6Q.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: chorbalan - Tue, 17 May 2022 16:19 UTC

On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>>
>> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
>> >
>> > ...
>> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
>> >> Не, Европа винаги е била против Русия
>> >
>> > Напълно невярно твърдение.
>> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
>> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.
>
> Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
> историята си? Това сериозно ли?

Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

Re: Cheers for Finland!

<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5238&group=soc.culture.bulgaria#5238

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:44b:b0:2f3:f495:386b with SMTP id o11-20020a05622a044b00b002f3f495386bmr22594838qtx.349.1652844559718;
Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:bd4:b0:326:c2e8:2d1e with SMTP id
o20-20020a0568080bd400b00326c2e82d1emr12498172oik.52.1652844559341; Tue, 17
May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!paganini.bofh.team!news.killfile.org!news.eyrie.org!fnord.no!uucp.uio.no!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=108.45.158.170; posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 108.45.158.170
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 03:29:19 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Wed, 18 May 2022 03:29 UTC

On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:
> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> >>
> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
> >> >
> >> > ...
> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия
> >> >
> >> > Напълно невярно твърдение.
> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.
> >
> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които Русия е влизала в
> > историята си? Това сериозно ли?
> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб твърдението
"Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и ако не е какъв пример
би дал като доказателство?

Re: Cheers for Finland!

<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5241&group=soc.culture.bulgaria#5241

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 04:33:28 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="40777"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Wed, 18 May 2022 04:33 UTC

On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

>> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> > ...

>> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

>> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия

>> >> > Напълно невярно твърдение.

>> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
>> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

>> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
>> > Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

>> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."

> Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
> твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
> ако не е какъв пример би дал като доказателство?

все пак той първи попита 8-)

а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване в
нея, колкото срещу русия последните три века.

както вече казах, европа е била обединена само два пъти -- при наполеон и
при хитлер. и двата пъти трябва да си наясно как са свършили.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5245&group=soc.culture.bulgaria#5245

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:528e:b0:45a:95ff:337f with SMTP id kj14-20020a056214528e00b0045a95ff337fmr25080430qvb.78.1652883410741;
Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6870:b00a:b0:f1:7f07:8c36 with SMTP id
y10-20020a056870b00a00b000f17f078c36mr120641oae.278.1652883410446; Wed, 18
May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 14:16:50 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Wed, 18 May 2022 14:16 UTC

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:
> On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:
>
> >> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> >> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> >> >> > ...
>
> >> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
>
> >> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия
>
> >> >> > Напълно невярно твърдение.
>
> >> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
> >> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.
>
> >> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
> >> > Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?
>
> >> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във война."
>
> > Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
> > твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
> > ако не е какъв пример би дал като доказателство?
> все пак той първи попита 8-)
>
> а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за дефинициите и
критериите? Ако според него военните съюзи не са част от критериите кое е? Ти имаш
ли отговор?

>
> не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване в
> нея, колкото срещу русия последните три века.

Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за повечето европейски
страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са против теб"?

>
> както вече казах, европа е била обединена само два пъти -- при наполеон и
> при хитлер. и двата пъти трябва да си наясно как са свършили.
> --
> «地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5246&group=soc.culture.bulgaria#5246

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 15:00:59 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="33604"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Wed, 18 May 2022 15:00 UTC

On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:

>> On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> > On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

>> >> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> >> > ...

>> >> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

>> >> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия

>> >> >> > Напълно невярно твърдение.

>> >> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
>> >> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

>> >> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
>> >> > Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

>> >> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
>> >> война."

>> > Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
>> > твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
>> > ако не е какъв пример би дал като доказателство?

>> все пак той първи попита 8-)

>> а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

> Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
> дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част от
> критериите кое е? Ти имаш ли отговор?

>> не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване
>> в нея, колкото срещу русия последните три века.

> Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу
> поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за
> повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са
> против теб"?

зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон или
хитлер?

иначе може да поговорим и за нахлуванията на сащ в чужди страни, които не
са двуцуфрено число.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5248&group=soc.culture.bulgaria#5248

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:ac8:5b50:0:b0:2f3:f4a7:d6cb with SMTP id n16-20020ac85b50000000b002f3f4a7d6cbmr244552qtw.287.1652887736165;
Wed, 18 May 2022 08:28:56 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6830:13ce:b0:606:702b:87f0 with SMTP id
e14-20020a05683013ce00b00606702b87f0mr62419otq.159.1652887735744; Wed, 18 May
2022 08:28:55 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.mixmin.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:1d52:962b:d121:ed45
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org> <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 18 May 2022 15:28:56 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Wed, 18 May 2022 15:28 UTC

On Wednesday, May 18, 2022 at 11:01:00 AM UTC-4, Nick wrote:
> On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:
>
> >> On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> > On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:
>
> >> >> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> >> >> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> >> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan wrote:
>
> >> >> >> > ...
>
> >> >> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,
>
> >> >> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия
>
> >> >> >> > Напълно невярно твърдение.
>
> >> >> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
> >> >> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.
>
> >> >> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в които
> >> >> > Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?
>
> >> >> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
> >> >> война."
>
> >> > Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
> >> > твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли е и
> >> > ако не е какъв пример би дал като доказателство?
>
> >> все пак той първи попита 8-)
>
> >> а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.
>
> > Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
> > дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част от
> > критериите кое е? Ти имаш ли отговор?
>
> >> не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за нахлуване
> >> в нея, колкото срещу русия последните три века.
>
> > Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века (срещу
> > поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под средното за
> > повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички в Европа са
> > против теб"?
> зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
> страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон или
> хитлер?

Последната инвазия в Англия е преди повече от три века, но някак си не мисля, че критерия
на Борко за "всички са против тях" е че два пъти за последните 300 години други страни са
нахлули на твоя територия. Както казах, по този критерий "цяла Европа" е против почти
всяка европейска страна. А причината да избра за въпроса си Великобритания трябва да е
ясна на всеки с елементарни познания по съвременна европейска история.

Re: Cheers for Finland!

<t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5249&group=soc.culture.bulgaria#5249

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 18 May 2022 16:14:13 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
<44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="37769"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Wed, 18 May 2022 16:14 UTC

On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Wednesday, May 18, 2022 at 11:01:00 AM UTC-4, Nick wrote:

>> On Wed, 18 May 2022 07:16:50 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> > On Wednesday, May 18, 2022 at 12:33:30 AM UTC-4, Nick wrote:

>> >> On Tue, 17 May 2022 20:29:19 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> > On Tuesday, May 17, 2022 at 9:19:58 AM UTC-7, chorbalan wrote:

>> >> >> On Tue, 17 May 2022 07:14:29 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 4:56:40 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>> >> >> >> On Mon, 16 May 2022 07:29:21 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> >> >> >> > On Monday, May 16, 2022 at 12:14:48 AM UTC-4, chorbalan
>> >> >> >> > wrote:

>> >> >> >> > ...

>> >> >> >> >> > . С един замах Путин обедини Европа срещу Русия,

>> >> >> >> >> Не, Европа винаги е била против Русия

>> >> >> >> > Напълно невярно твърдение.

>> >> >> >> Дай опровергаващ пример. Не от типа съюзници във война.
>> >> >> >> Можеш да отидеш назад няколко 200-300 години.

>> >> >> > Искаш да ти изброя всички съюзи с други европейски страни, в
>> >> >> > които Русия е влизала в историята си? Това сериозно ли?

>> >> >> Ми дай един пример. Забележи че казах "Не от типа съюзници във
>> >> >> война."

>> >> > Какъв пример според теб би опровергал твоето твърдение? Според теб
>> >> > твърдението "Европа винаги е била против Великобритания" вярно ли
>> >> > е и ако не е какъв пример би дал като доказателство?

>> >> все пак той първи попита 8-)

>> >> а ти, както винаги, бягаш от отговор, когато не ти изнася.

>> > Какъв отговор какви пет лева? Нали първо трябва да се разберем за
>> > дефинициите и критериите? Ако според него военните съюзи не са част
>> > от критериите кое е? Ти имаш ли отговор?

>> >> не се сещам срешу великобритания да е имало толкова опити за
>> >> нахлуване в нея, колкото срещу русия последните три века.

>> > Аз се сещам само за две нахлувания в Русия за последните 3 века
>> > (срещу поне 20 нахлувания на Русия в чужди страни), което е под
>> > средното за повечето европейски страни. Това ли е критерия за "всички
>> > в Европа са против теб"?

>> зарежи русия, ти даде великобритания за пример, сравнявай сега двете
>> страни. имало ли е във великобритания нахлуване от мащаба на наполеон
>> или хитлер?

> Последната инвазия в Англия е преди повече от три века, но някак си не
> мисля, че критерия на Борко за "всички са против тях" е че два пъти за
> последните 300 години други страни са нахлули на твоя територия. Както
> казах, по този критерий "цяла Европа" е против почти всяка европейска
> страна. А причината да избра за въпроса си Великобритания трябва да е
> ясна на всеки с елементарни познания по съвременна европейска история.

последната инвазия в англия не е била с мащабите на наполеон и хитлер,
всъщност може да я приемеш за роднинска крамола.

критерият на чорби е повече от ясен.

между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската война
в русия.

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<e96d83be-3543-49e6-9c97-41da1c54298dn@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5254&group=soc.culture.bulgaria#5254

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:622a:1195:b0:2f3:b8bf:46ab with SMTP id m21-20020a05622a119500b002f3b8bf46abmr3918229qtk.190.1652968183642;
Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:c44:0:b0:328:b743:9a2c with SMTP id
i4-20020aca0c44000000b00328b7439a2cmr2836515oiy.20.1652968183335; Thu, 19 May
2022 06:49:43 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!npeer.as286.net!npeer-ng0.as286.net!feeder1-1.proxad.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!209.85.160.216.MISMATCH!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:b1a8:d54b:25dc:2f44;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:b1a8:d54b:25dc:2f44
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org> <9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org> <5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org> <e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org> <736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org> <ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org> <2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org> <a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org> <44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
<t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <e96d83be-3543-49e6-9c97-41da1c54298dn@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Thu, 19 May 2022 13:49:43 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Thu, 19 May 2022 13:49 UTC

On Wednesday, May 18, 2022 at 12:14:15 PM UTC-4, Nick wrote:
> On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

...
> критерият на чорби е повече от ясен.

Като е "ясен" защо не ни го кажеш?

>
> между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската война
> в русия.

Тя добра (роднинска крамола) ли е или лоша? Спoред сегашния обитател на Кремъл, болшевиките са съсипали Русия.
Следва, че хората/държавите опитали се да спрат болшевиките са действали за благото на Русия.

Re: Cheers for Finland!

<t65o3q$rf8$2@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5256&group=soc.culture.bulgaria#5256

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Thu, 19 May 2022 15:35:22 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t65o3q$rf8$2@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m22i$1uvv$2@gioia.aioe.org>
<9b1b1e9a-f022-4a1b-8967-af17178c2381n@googlegroups.com>
<t5m8dq$nni$3@gioia.aioe.org>
<5d6672a0-2e43-46d7-8953-2e882212ebden@googlegroups.com>
<t5n1ul$1qpr$1@gioia.aioe.org>
<e249b18e-94ea-4016-8e6b-dd7417641536n@googlegroups.com>
<t5sj3k$96c$1@gioia.aioe.org>
<736ccc34-4e77-4069-9c82-8b796fe01992n@googlegroups.com>
<t5udq2$15v9$1@gioia.aioe.org>
<ba43d415-75cd-4851-8978-a9dfd6f82b33n@googlegroups.com>
<t60hvc$18b3$2@gioia.aioe.org>
<2faa86ea-082b-4a5e-aed8-73ab97a815dan@googlegroups.com>
<t61suo$17q9$1@gioia.aioe.org>
<a6d95b65-ffc1-4e2d-9c81-5874539d1625n@googlegroups.com>
<t631nb$10q4$1@gioia.aioe.org>
<44a5d33a-c12e-4e60-b6bd-32a741c6d28fn@googlegroups.com>
<t6360l$14s9$1@gioia.aioe.org>
<e96d83be-3543-49e6-9c97-41da1c54298dn@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="28136"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Thu, 19 May 2022 15:35 UTC

On Thu, 19 May 2022 06:49:43 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Wednesday, May 18, 2022 at 12:14:15 PM UTC-4, Nick wrote:

>> On Wed, 18 May 2022 08:28:55 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> ...

>> критерият на чорби е повече от ясен.

> Като е "ясен" защо не ни го кажеш?

защото е възпитателно сам да го разбереш. дадено наготово не е добър
подход.

>> между другото, забравяш и за интервенцията по време на гражданската
>> война в русия.

> Тя добра (роднинска крамола) ли е или лоша? Спoред сегашния обитател на
> Кремъл, болшевиките са съсипали Русия.

не съм я споменал в морален аспект. просто я добавям към другите две
нахлувания в русия. и трите завършват печално за нахлулите.

> Следва, че хората/държавите опитали се да спрат болшевиките са действали
> за благото на Русия.

аха, аха …

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Cheers for Finland!

Pages:123
server_pubkey.txt

rocksolid light 0.9.81
clearnet tor