Rocksolid Light

Welcome to novaBBS (click a section below)

mail  files  register  newsreader  groups  login

Message-ID:  

If the ends don't justify the means, then what does? -- Robert Moses


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Cheers for Finland!

SubjectAuthor
* Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
`* Re: Cheers for Finland!chorbalan
 `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
  `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
   `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
    `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
     `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!Радостина
      |`- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   +* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |`* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   | `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |  `* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |   +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |   |   |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |   `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    +* Re: Cheers for Finland!Tala Sym
      | |   |    |`- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |   |     `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |   `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |    `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     +* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     | `* Re: Cheers for Finland!Dimitar Gueorguiev
      | |     |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |     |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |     `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |      `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |       `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |        `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |         `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |          `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |           `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |            `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |             `* Re: Cheers for Finland!Nick
      | |              `* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | |               `- Re: Cheers for Finland!Nick
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | +* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |`* Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | | `* Re: Cheers for Finland!chorbalan
      | |  +- Re: Cheers for Finland!Nick
      | |  `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov
      | `- Re: Cheers for Finland!Радостина
      `- Re: Cheers for Finland!Ivaylo Ivanov

Pages:123
Re: Cheers for Finland!

<8f24e681-c562-4c9d-9524-df4629732903n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5403&group=soc.culture.bulgaria#5403

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:1c83:b0:443:6749:51f8 with SMTP id ib3-20020a0562141c8300b00443674951f8mr52322521qvb.74.1654029384972;
Tue, 31 May 2022 13:36:24 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:5dd7:0:b0:326:b511:b2ea with SMTP id
r206-20020aca5dd7000000b00326b511b2eamr13086691oib.232.1654029384715; Tue, 31
May 2022 13:36:24 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 31 May 2022 13:36:24 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t5m7ud$nni$2@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:9572:3a9d:a917:914e;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:9572:3a9d:a917:914e
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m28c$1uvv$3@gioia.aioe.org> <5f4733ec-77f6-4599-92c3-0305a3bc06a4n@googlegroups.com>
<t5m7ud$nni$2@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <8f24e681-c562-4c9d-9524-df4629732903n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 31 May 2022 20:36:24 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Tue, 31 May 2022 20:36 UTC

On Friday, May 13, 2022 at 2:27:26 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> On Fri, 13 May 2022 09:59:02 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Friday, May 13, 2022 at 12:50:21 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> >>
> >> > После, как ще коментираш заявлението на българското правителство,
> >> > че ще блокира опита да се постави ембарго на руски петрол в ЕС?
> >> Изявлението е за вътрешна употреба.
> >> После "началниците" ще им заповчдат и нашите ще слушкат.
> >
> > Ако ЕС даде изключение за България при евентуално ембарго на руски петрол ще си
> > признаеш ли тук че си кръгъл идиот и нищо не разбираш по тези въпроси?
> Ако..

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/31/4352164_premierut_bulgariia_e_edinstvenata_s_pristanishte_v_es/

Не че ти някога падаш на гърба си. По това сте си лика прилика с Нерадост.

Re: Cheers for Finland!

<t76ok4$1hf0$1@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5411&group=soc.culture.bulgaria#5411

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!+6jUyUbjxIdaq/eMkUzBfQ.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: chorba...@spam.no (chorbalan)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 1 Jun 2022 04:06:28 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t76ok4$1hf0$1@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m28c$1uvv$3@gioia.aioe.org>
<5f4733ec-77f6-4599-92c3-0305a3bc06a4n@googlegroups.com>
<t5m7ud$nni$2@gioia.aioe.org>
<8f24e681-c562-4c9d-9524-df4629732903n@googlegroups.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="50656"; posting-host="+6jUyUbjxIdaq/eMkUzBfQ.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.150 (Moucherotte; 4c6043e)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: chorbalan - Wed, 1 Jun 2022 04:06 UTC

On Tue, 31 May 2022 13:36:24 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

> On Friday, May 13, 2022 at 2:27:26 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>> On Fri, 13 May 2022 09:59:02 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>>
>> > On Friday, May 13, 2022 at 12:50:21 PM UTC-4, chorbalan wrote:
>> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>> >>
>> >> > После, как ще коментираш заявлението на българското правителство,
>> >> > че ще блокира опита да се постави ембарго на руски петрол в ЕС?
>> >> Изявлението е за вътрешна употреба.
>> >> После "началниците" ще им заповчдат и нашите ще слушкат.
>> >
>> > Ако ЕС даде изключение за България при евентуално ембарго на руски петрол ще си
>> > признаеш ли тук че си кръгъл идиот и нищо не разбираш по тези въпроси?
>> Ако..
>
> https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/31/4352164_premierut_bulgariia_e_edinstvenata_s_pristanishte_v_es/
>
> Не че ти някога падаш на гърба си. По това сте си лика прилика с Нерадост.

Всъщност това важи за тебе в доста по-голяма степен.
В момент ми изглежда че на практика няма или почти няма ембарго на руския нефт.

Re: Cheers for Finland!

<t76qnb$1vfd$4@gioia.aioe.org>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5417&group=soc.culture.bulgaria#5417

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.46.165.242.91.POSTED!not-for-mail
From: ddantg...@mail.ru (Nick)
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Subject: Re: Cheers for Finland!
Date: Wed, 1 Jun 2022 04:42:19 -0000 (UTC)
Organization: Aioe.org NNTP Server
Message-ID: <t76qnb$1vfd$4@gioia.aioe.org>
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org>
<f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org>
<a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org>
<ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m28c$1uvv$3@gioia.aioe.org>
<5f4733ec-77f6-4599-92c3-0305a3bc06a4n@googlegroups.com>
<t5m7ud$nni$2@gioia.aioe.org>
<8f24e681-c562-4c9d-9524-df4629732903n@googlegroups.com>
<t76ok4$1hf0$1@gioia.aioe.org>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: gioia.aioe.org; logging-data="65005"; posting-host="3B+EzSzycaDNi5gVJ70okg.user.gioia.aioe.org"; mail-complaints-to="abuse@aioe.org";
User-Agent: Pan/0.149 (Bellevue; 4c157ba git@gitlab.gnome.org:GNOME/pan.git)
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
 by: Nick - Wed, 1 Jun 2022 04:42 UTC

On Wed, 1 Jun 2022 04:06:28 -0000 (UTC), chorbalan wrote:

> On Tue, 31 May 2022 13:36:24 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>> On Friday, May 13, 2022 at 2:27:26 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>>> On Fri, 13 May 2022 09:59:02 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>>> > On Friday, May 13, 2022 at 12:50:21 PM UTC-4, chorbalan wrote:

>>> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:

>>> >> > После, как ще коментираш заявлението на българското правителство,
>>> >> > че ще блокира опита да се постави ембарго на руски петрол в ЕС?

>>> >> Изявлението е за вътрешна употреба.
>>> >> После "началниците" ще им заповчдат и нашите ще слушкат.

>>> > Ако ЕС даде изключение за България при евентуално ембарго на руски
>>> > петрол ще си признаеш ли тук че си кръгъл идиот и нищо не разбираш
>>> > по тези въпроси?

>>> Ако..

>> https://www.dnevnik.bg/bulgaria/
2022/05/31/4352164_premierut_bulgariia_e_edinstvenata_s_pristanishte_v_es/

>> Не че ти някога падаш на гърба си. По това сте си лика прилика с
>> Нерадост.

> Всъщност това важи за тебе в доста по-голяма степен.
> В момент ми изглежда че на практика няма или почти няма ембарго на
> руския нефт.

а най-вероятно няма и да има на практика.

пак ще купуват руски нефт, но от посредник (както става и при втечнения
природен газ). и честито на печелившите. обсебения дали знае какво е
себестойност?

--
«地 球 誕 生 在 牛 市 的 小 時 — Earth is born in the Bull's hour»

Re: Cheers for Finland!

<2d85f2ef-ddac-4da0-9f20-7d9a130e78e3n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5424&group=soc.culture.bulgaria#5424

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:a05:6214:29c2:b0:464:5a37:b4ab with SMTP id gh2-20020a05621429c200b004645a37b4abmr9748323qvb.82.1654090953967;
Wed, 01 Jun 2022 06:42:33 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:1059:b0:32b:751d:e1e7 with SMTP id
c25-20020a056808105900b0032b751de1e7mr15585628oih.47.1654090953683; Wed, 01
Jun 2022 06:42:33 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!aioe.org!news.mixmin.net!news2.arglkargh.de!news.karotte.org!fu-berlin.de!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Wed, 1 Jun 2022 06:42:33 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <t76ok4$1hf0$1@gioia.aioe.org>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:74da:5c9b:f357:970e;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:74da:5c9b:f357:970e
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
<t5m28c$1uvv$3@gioia.aioe.org> <5f4733ec-77f6-4599-92c3-0305a3bc06a4n@googlegroups.com>
<t5m7ud$nni$2@gioia.aioe.org> <8f24e681-c562-4c9d-9524-df4629732903n@googlegroups.com>
<t76ok4$1hf0$1@gioia.aioe.org>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <2d85f2ef-ddac-4da0-9f20-7d9a130e78e3n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Wed, 01 Jun 2022 13:42:33 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
 by: Ivaylo Ivanov - Wed, 1 Jun 2022 13:42 UTC

On Wednesday, June 1, 2022 at 12:06:30 AM UTC-4, chorbalan wrote:
> On Tue, 31 May 2022 13:36:24 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
>
> > On Friday, May 13, 2022 at 2:27:26 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> >> On Fri, 13 May 2022 09:59:02 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> >>
> >> > On Friday, May 13, 2022 at 12:50:21 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> >> >> On Fri, 13 May 2022 05:57:48 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> >> >>
> >> >> > После, как ще коментираш заявлението на българското правителство,
> >> >> > че ще блокира опита да се постави ембарго на руски петрол в ЕС?
> >> >> Изявлението е за вътрешна употреба.
> >> >> После "началниците" ще им заповчдат и нашите ще слушкат.
> >> >
> >> > Ако ЕС даде изключение за България при евентуално ембарго на руски петрол ще си
> >> > признаеш ли тук че си кръгъл идиот и нищо не разбираш по тези въпроси?
> >> Ако..
> >
> > https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/31/4352164_premierut_bulgariia_e_edinstvenata_s_pristanishte_v_es/
> >
> > Не че ти някога падаш на гърба си. По това сте си лика прилика с Нерадост.
> Всъщност това важи за тебе в доста по-голяма степен.
> В момент ми изглежда че на практика няма или почти няма ембарго на руския нефт.

Естествено, че няма ембарго в ЕС. Нали това обсъждат?

Re: Cheers for Finland!

<dc6fd51b-e82a-47ad-83ee-558866cadc49n@googlegroups.com>

  copy mid

https://www.novabbs.com/interests/article-flat.php?id=5800&group=soc.culture.bulgaria#5800

  copy link   Newsgroups: soc.culture.bulgaria
X-Received: by 2002:adf:fad2:0:b0:21b:b947:bfa8 with SMTP id a18-20020adffad2000000b0021bb947bfa8mr19587150wrs.73.1656443191932;
Tue, 28 Jun 2022 12:06:31 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a4a:c3c1:0:b0:425:9f38:8af3 with SMTP id
e1-20020a4ac3c1000000b004259f388af3mr6305254ooq.7.1656443191325; Tue, 28 Jun
2022 12:06:31 -0700 (PDT)
Path: i2pn2.org!i2pn.org!usenet.blueworldhosting.com!feed1.usenet.blueworldhosting.com!peer03.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.bulgaria
Date: Tue, 28 Jun 2022 12:06:31 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2607:f220:416:702:34d8:87f9:67d:3075;
posting-account=YXYSZgoAAAC6XxH7cQ54Up9ggb1RMUsk
NNTP-Posting-Host: 2607:f220:416:702:34d8:87f9:67d:3075
References: <1f43f836-a8d8-4600-8960-fffb30a05f6cn@googlegroups.com>
<t5f8av$1n7a$2@gioia.aioe.org> <f4314af2-9939-4ed1-b8a6-ab13d6492c2fn@googlegroups.com>
<t5hjiu$pnm$1@gioia.aioe.org> <a9f5dcf5-45c4-4c2c-874d-131ac2dd553bn@googlegroups.com>
<t5k113$1u0g$1@gioia.aioe.org> <ae7eac1c-6136-4753-b8c9-684e439231acn@googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <dc6fd51b-e82a-47ad-83ee-558866cadc49n@googlegroups.com>
Subject: Re: Cheers for Finland!
From: ivaylop...@gmail.com (Ivaylo Ivanov)
Injection-Date: Tue, 28 Jun 2022 19:06:31 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 4927
 by: Ivaylo Ivanov - Tue, 28 Jun 2022 19:06 UTC

On Friday, May 13, 2022 at 8:57:49 AM UTC-4, Ivaylo Ivanov wrote:
> On Thursday, May 12, 2022 at 3:17:10 PM UTC-7, chorbalan wrote:
> > On Thu, 12 May 2022 12:57:30 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> >
> > > On Wednesday, May 11, 2022 at 8:15:30 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> > >> On Wed, 11 May 2022 13:20:35 -0700 (PDT), Ivaylo Ivanov wrote:
> > >>
> > >> > On Tuesday, May 10, 2022 at 10:51:12 PM UTC-4, chorbalan wrote:
> > >> >> On Tue, 10 May 2022 16:15:07 -0700 (PDT), Dimitar Gueorguiev wrote:
> > >> >>
> > >> >> > https://www.cnbc.com/2022/05/10/finland-is-just-days-away-from-applying-for-nato-membership.html
> > >> >>
> > >> >> Унгария като нищо ще им сложи вето.
> > >> >
> > >> > Дали? Защо?
> > >> Възможно е. Орбан мисля вижда ситуацията като мене и едва
> > >> ли ще е мераклия да я ескалира допълнително.
> > >
> > > Орбан заяви, че руската инвзия в Украйна е непълно неприемлива
> > > и я осъди. Не мисля, че това е твоята позиция.
> > Мислиш с гъза си.
> > Аз казах че Бг трябваше да заяви позиция(осъдителна) в унисон
> > с ЕС и да остане настрана от санкции и даване на оръжие, както
> > направи Орбан.
> Искаш да кажеш, че не си оправдавал войната тук? Наистина?
> И иначе, ако Швеция и Финладия бъдат блокирани, по-вероятно е да бъде направено
> от Ердоган, не Орбан.

Айде, и този вариант отпадна.

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/28/russia-ukraine-war-rescuers-dig-for-survivors-of-kremenchuk-shopping-centre-attack-amid-global-outrage-live

Путьо, с далновидната си стратегия, вкара две модерни и добре въоръжени армии, едната
с граници с Русия сравними с Украйна и само на стотина километра от Петербург, в НАТО.
Да му честито! Тъкмо 70-те изгонени от България руски дипломати ще се върнат в
Москва навреме да отпразнуват важната победа!


interests / soc.culture.bulgaria / Re: Cheers for Finland!

Pages:123
server_pubkey.txt

rocksolid light 0.9.81
clearnet tor